72 KVADRAT TEMA: TID & RUM

Undershållsåtgärder
i våra bostadsområden

På samtliga våra bostadsområden som tillhör fastighetsområde Öster ska vi under november och december installera totalt 1 345 nyckeltuber i lägenheternas ytterdörrar. I nyckeltuben lägger du din nyckel när vi eller någon hantverkare måste komma in i din lägenhet och du inte kan vara hemma. Du slipper lämna nyckeln på områdeskontoret.

Vid Solgårdarna på Väster har vi under hösten anlagt nya planteringar utmed husen. Det är varierade planteringar med uppstickande solitärer, friväxande låga buskar kantade med tacksamma, trevliga perenner. Allt för ett trevligt intryck, minimerade skötselåtgärder samt mångfald i våra planteringar.

På Snödrivan 2 har vi nyligen bytt till närvarostyrd belysning i trapphusen. Detta sparar energi och är miljövänligt.

Vi har renoverat fasaderna på våra fastigheter i hörnet av Lilla Södergatan och Västra Mårtensgatan. I samarbete med stadsantikvarien Henrik Borg har vi försökt återskapa fasader och färger till ursprunget. En del arbete kvarstår, bland annat sockelmålning och fasadbelysning. Under nästa år planerar vi att tillsammans med kommunen ta fram förslag på gatu- och effektbelysning på hela Västra Mårtensgatan.

Äldreboende Solhem i Genarp ska byggas om och moderniseras. Den gamla kontorsbyggnaden rivs och gör plats för ett tvåvåningshus med 20 boendeenheter för äldre. Den befintliga byggnaden får ny rumsindelning med nya ytskikt och en verksamhetsseparering av äldre­boende, kontorslokaler för Hemvården och nya anpassade lokaler för Träffpunkten. Efter ombyggnaden kommer Solhem att ha 30
lägenheter för äldre, varav 10 tillhör demensavdelningen.

I vårt bostadsområde på Magistratsvägen är vi i full gång med att anlägga en spännande experimentlekplats och utveckla gården till en ljusare och tryggare mötesplats. Här kommer våra små hyresgäster kunna utforska både vatten och ljud på olika sätt.

(Ovan) På Modersmålet ska vi bygga om två miljöhus. Den främre fasaden får ett glasparti för bättre ljusinsläpp och ökad trygghet. Ombyggnaden startar i början av nästa år.