72 KVADRAT TEMA: GRANNAR

STORSATSNING PÅ
FRAMTIDSPROGRAM
FÖR ÖKAD GEMENSKAP

Hög närvaro i bostadsområdena genom aktiviteter som skapar trivsel, trygghet och gemenskap. Det är målet för Hyresgästföreningen som i ett nytt framtidsprogram storsatsar på den lokala närvaron.

– Det är ute i bostadsområdena, bland människor, som vi fyller vår viktigaste funktion. Det är här vi ska vara, säger Patrik Ruppel, verksamhetsutvecklare på Hyresgäst­föreningen i Lund.

Ett engagemang i en av Lunds 20 lokala Hyresgästföreningar är ett konkret sätt att påverka sitt boende. För det går att påverka mycket, både i stort och smått. I Lund har Hyresgästföreningen och LKF ett nära samarbete som går långt tillbaka i tiden. Det märks inte minst på Linero där vi möts i den nya samlingslokalen på torget. Lokalen är tillgänglig för alla i området och bokas genom Hyresgästföreningen. LKF har också renoverat kring torget, rensat buskage och förbättrat belysning.

– Den här mötesplatsen är en viktig samlingspunkt för boende i området och en central plats för att utveckla det lokala arbetet. Det är hemmet och närmiljön som är viktig, säger Bengt Karlsson som är ordförande för Hyresgästföreningen i Lund och Sjöbo.

Som ett resultat av en aktiv dialog med områdets unga invånare har lokalen dessutom fått ett konstverk, framtaget av en konstnär tillsammans med barnen.

– Det här samarbetet och engagemanget är ett bra exempel på vad vårt lokala arbete betyder. Det går att påverka sitt boende också som hyresgäst, säger Patrik Ruppel.

Boende i LKFs fastigheter är generellt aktiva i Hyresgästföreningens lokala arbete. Drygt hälften av alla hyresgäster är medlemmar, mer eller mindre aktiva. Men det finns såklart plats för fler.

– Vår utmaning som förening är att tydligt visa att det går att påverka och att det jag som hyresgäst gör har betydelse. Det gör vi inte minst genom våra bosamråd med LKF där vi direkt kan återkoppla till hyresgästerna och visa att direktinflytande är möjligt. Vi måste peppa de som redan är engagerade men också se till att de blir fler. En lokal förening som gör ett bra arbete ger ringar på vattnet och fler blir engagerade, säger Patrik Ruppel.

Trivsel och trygghet är två ord som återkommer när Bengt Karlsson och Patrik Ruppel berättar om Hyresgästföreningens engagemang i Lund. De små men viktiga orden betyder att hyresgäster stannar kvar i området, tar ansvar för både sin egen lägenhet, för området och för sina grannar.

– Lokalt engagemang sprider positiva ringar på vattnet. Om grannar gör bra saker tillsammans för sitt område stannar de också kvar och trivs. Det behöver inte vara stora saker, kanske en gemensam middag med några nya grannar, säger Bengt Karlsson.

– Vi vet att saker går att förändra, vare sig det handlar om att åtgärda ett lokalt problem eller om inflytande i stort. Men arbetsmetoderna förändras och med framtidsprogrammet visar vi att vi följer med i utvecklingen och finns där det händer. Vi är här för det långsiktiga arbetet med trivsel och trygghet, avslutar Patrik Ruppel.

Patrik Ruppel

”Det är ute i bostadsområdena, bland människor, som vi fyller vår viktigaste funktion. Det är här vi ska vara.”

Bengt Karlsson

”Lokalt engagemang sprider positiva ringar på vattnet. Om grannar gör bra saker tillsammans för sitt område stannar de också kvar och trivs. Det behöver inte vara stora saker, kanske en gemensam middag med några nya grannar.”