72 KVADRAT NYANLÄNDA: LIVSKONCEPTET

Ett tillfälligt boende med fokus på barnen

Lunds kommun är först ut att pröva Livskonceptet; en satsning på socialt hållbar livsmiljö i tillfälliga bostäder, med fokus på barn och barnfamiljer. Under februari 2018 flyttar ett antal nyanlända familjer in i 24 modulbostäder i utkanten av Linero.

Bostäderna är placerade i korsningen Vikingavägen/Kämpagränden och de som flyttar in är framför allt nyanlända familjer, som blivit kommunplacerade i Lund. En del av dem kan vara kvotflyktingar. Alla har uppehållstillstånd.

– Vi tycker att det är bra att gå in i familjerna via barnen, för mycket av det som sker i en familj går just via dem. Därmed får vi på ett naturligt sätt kontakt med hela familjen. De som ska flytta in väntar alla i dagsläget på sin första bostad i Sverige. Och även om bostaden är tillfällig så vill vi göra den så trivsam och hemlik som möjligt, säger Sara van Lunteren, ansvarig för bostäder för nyanlända på Lunds kommun.

Till pilotprojektet på Linero är två trygghetssamordnare knutna, Linn Johansson och Tyler Gniewotta. Deras mål är att arbeta med både inomhus- och utomhusmiljön ur ett barnperspektiv samt med ”det sociala kittet”.

– Vi vill bidra till att skapa socialt hållbara bostäder med barnvänliga miljöer. Miljöer där barnen får ta plats och får lov att känna sig som barn. Vi vill att de som flyttar in ska kunna
känna sig hemma och välkomna i området. Allt vi kommer att skapa ska vara styrt utifrån de nyanländas behov och göras tillsammans med barnen, eftersom det är deras hem och fritid det handlar om, säger Tyler Gniewotta.

– Tanken är att vi ska kunna arbeta nära både med familjerna och övriga som bor i området; fungera som en länk mellan de nyanlända och resten av Linero. Kanske guida dem in i föreningslivet eller visa vad som finns i närområdet. Om det är någon som redan nu känner att de vill vara med och delta i det vi gör är de mer än välkomna, säger Linn Johansson.

Sara, Tyler och Linn betonar att det som nu genomförs i Linero är ett pilotprojekt och att det därför är svårt att beskriva exakt hur saker och ting kommer att bli. Bostäderna och utomhusmiljön kommer att skapas utifrån samtal och möten med de människor som flyttar in, med barnperspektivet i fokus.

– Vi tror att för att få en bra start i Sverige är det en fördel att kunna utgå från en egen plats i ett tryggt hem. Och alla aktörer i Livskonceptet vill vara med och göra en tillfällig lösning så hållbar som möjligt, säger Sara van Lunteren.

Vad lockade er till uppdraget som trygghetssamordnare?

– Det är jättekul att arbeta med detta eftersom jag vet att det är många kommuner i Sverige som just nu funderar på modullösningar. Chansen att det vi gör sedan sprids till fler är därmed stor. Det är också kul att arbeta med familjer. Det är inte så ofta det är fokus på barnen och jag upplever att många nyanlända barn inte alltid får lov att vara just barn, säger Tyler Gniewotta.

– Jag ser mycket fram emot att kunna arbeta relationsskapande och att få vara med när alla delar av ett samhälle arbetar tillsammans på riktigt. Att samverka och att arbeta förebyggande i ett tidigt skede: vad kan det leda till? säger Linn Johansson.

”Tanken är att vi ska kunna arbeta nära både med familjerna och övriga som bor i området; fungera som en länk mellan de nyanlända och resten av Linero.”

Sara van Lunteren
Linn Johansson
Tyler Gniewotta

Fakta/
LIVSKONCEPTET

  • De aktörer som deltar i Livskonceptet är: Rädda Barnen, MKB Fastigheter AB, Malmö stad, LKF, Lunds kommun, IKEA och Archifunture. Malmö högskola följeforskar. Samarbetsparterna bidrar med kunskap, tid och donationer: IKEA sponsrar till exempel med möbler. Inom LKF kommer Livskonceptet att prövas på modulbostäder på Linero, som är ett pilotprojekt. Satsningen får finansiellt stöd från Länsstyrelsen Skåne. Under 2018 genomförs dessutom etablering av nyanlända familjer på Väster, i Veberöd och i Dalby.