72 KVADRAT ENKÄT

Jan Hermanson

– En god granne är en person som man har en relation till och hejar på, inte en anonym person bakom en stängd dörr. Vi har helt fantastiska grannar. Vi vet vad alla heter och har en relation som inte känns påtvingad. I vårt hus bor en irakisk familj som bjöd oss på middag och alla hejar självklart på varandra.

Walter Selveros

– En bra granne är omtänksam, godhjärtad och hjälpsam när det behövs, bra på alla sätt helt enkelt. Jag kan inte plocka ut någon speciell granne, alla är bra grannar i mitt hus. Vi är nästan som en stor familj faktiskt.