72 KVADRAT TEMA: GRANNAR

Stör jag?

För att alla i trapphuset ska trivas gäller det att varken störa andra eller störas för mycket av grannarna. Genom att visa hänsyn, använda sunt förnuft och att ha bra kommunikation med dina grannar kommer du långt.

De flesta grannkonflikter handlar om höga ljud. Att kräva absolut tystnad går dock inte. Att det låter mer hos en barnfamilj än hos någon som bor ensam är inte så konstigt, men viktigt att komma ihåg. Så måste det få vara. Samtidigt ska ingen behöva acceptera för höga ljudnivåer, varken på dagen eller på natten.

Vad kan uppfattas som störande?

 • Höga ljud från radio, tv och musikanläggningar.
 • Ljud från någon som spelar ett musik­instrument.
 • Högljudda fester.
 • Djur som väsnas eller inte tas väl om hand.

Vad ska jag göra om jag blir störd?

Tala med din granne eller kontakta din områdesvärd.

Vad kan jag göra för att undvika att störa?

 • Håll en dämpad ljudnivå kl. 22.00– 06.00.
 • Ställ in tv och ljudanläggning på lagom nivå och tänk på hur du placerar dina högtalare. Använd gärna hörlurar!
 • Slå inte igen hiss- och trappdörrar utan stäng dem mjukt.
 • Lär dina barn och ungdomar att trapphuset inte är en plats för lek eller umgänge.
 • Berätta för dina grannar i god tid innan du ska ha fest.
 • Rök inte i trapphus, hiss, tvättstuga och andra allmänna utrymmen.
 • Ta väl hand om ditt husdjur. Är du inte hemma på dagarna: se till att någon annan tar hand om dem.
 • Håll hundar och katter kopplade i bostadsområdet. Det är inte ok att rasta dem i sandlådor och på lekplatser. Plocka alltid upp efter dem!
 • Ta hänsyn till dina grannar om du grillar på uteplatsen: flytta ut grillen så långt som möjligt från huset och ha en vattenkanna i beredskap. På balkonger får du bara använda elgrill