72 KVADRAT TEMA: GRANNAR

Idealet: en tyst granne

En tyst granne som inte stör, så ser svenskarnas idealgranne ut. I alla fall om man ska tro Hyresgästföreningens tidning Hem & Hyra, som nyligen gjort en under­sökning tillsammans med Skop.

1 000 tillfrågade hyresgäster fick i undersökningen bland annat svara på frågan om vilken som är en grannes viktigaste egenskap. De nio högst rankade egenskaperna blev: