72 KVADRAT NYANSTÄLLDA

Richard Ericsson,
vitvarutekniker

Filip Söderholm,
fastighetsarbetare

Christel Nilsson,
lokalvårdare

Therés Winsgård,
lokalvårdare

Dawood Ashrati,
lokalvårdare

Charlie Jönsson,
fastighetsarbetare

Jörgen Waern,
fastighetsarbetare

Conny Johansson,
fastighetsarbetare