72 KVADRAT PORTÄTTET: MARIE ENMARK

Marie vill skapa goda förutsättningar för framtida bostäder

Som projektutvecklare är uppdraget att se till att LKF har byggbar och detaljplanelagd mark för att bygga attraktiva bostäder och lokaler på. Tjänsten är ny sedan årsskiftet och fick Marie Enmark att återvända till LKF. Nu ser hon fram emot att dra nytta av sina tidigare erfarenheter och kunna påverka framtidens boende.

– LKFs målsättning är att starta byggen med mellan 250 och 300 nya bostäder varje år. Fram till byggstart är det en lång process där mycket kan hända, vilket gör att vår portfölj med projekt i tidiga skeden måste vara stor, säger Marie Enmark.

I sitt förra uppdrag på LKF, som byggprojektledare, var det Maries ansvar att leda byggprojekt från idé till färdigt hus. Det kunde handla om allt från att möta arkitekter och byggare, handla upp konsulter och leda projektering till att mer konkret vara byggledare för själva bygget.

– Det känns kul att nu få möjlighet att fokusera på tidiga skeden, som ligger mig extra varmt om hjärtat, för att på så sätt få vara med och ge LKF bra förutsättningar för kommande bostadsbyggande, säger hon.

En viktig del i Maries arbete är att fånga upp idéer och möjligheter till samarbeten. Hon ägnar därför mycket tid åt att samarbeta både internt, framför allt med de olika fastighetscheferna och ledningen i övrigt, och externt.

– LKFs goda samarbete med Lunds kommun och privata exploatörer och markägare är helt avgörande för att vi ska kunna hålla vår höga nybyggnadstakt. Vi har en gemensam strävan att vidareutveckla Lund och dess omgivningar, där vi vill skapa en levande och hållbar stad med rum för alla. Samma tänk gäller även i våra byar och mindre samhällen runt staden. Jag upplever att
vi har ett gott samarbetsklimat i de samverkansprocesser som vi deltar i, säger hon och fortsätter:

– Inför framtiden hoppas jag att vi får fler möjligheter att komma in i delar av Lund där det förut varit svårt att få gehör för att bygga hyresrätter. Jag tror på en större blandning mellan hyres- och bostadsrätter. Trycket på att bo i Lund är stort och efterfrågan på hyresrätter ökar stadigt och allt pekar på att det kommer att fortsätta så. Och för LKF är det viktigt att bygga hållbart, sunt, långsiktigt och för alla.

I dag handlar en stor del av nyproduktionen om förtätningar, det vill säga att bygga på höjden och göra staden och de mindre sam­hällena tätare än de är i dag. Så har det inte alltid varit, men trenden har svängt de senaste åren. Många som letar ny bostad vill i dag bo centralt, med närhet till kollektivtrafik. Samtidigt finns det självklart andra som vill ha nära till naturen.

– Allt fler människor väljer att bo i städer och i framtiden tror jag att vi i större utsträckning än i dag kommer att bygga bostadsområden som gör oss mindre
beroende av bilen, säger Marie Enmark.

Fakta/
MARIE ENMARK

  • Senaste jobben: Byggprojektledare på LKF 2007-2016 och Projektledare på Region Skåne 2016. Bor: I Malmö