72 KVADRAT NOTERAT

Poseidons sommarsimskola

Vi sponsrar våra hyresgäster med rabatt på sim-och simhoppskolor hos simklubben Poseidon. På sommarkurser ges 50 kr rabatt/kurs. Terminskurser rabatteras med 150 kr/kurs. I samband med bokning mailar du kansliet@skposeidon.se och uppger namn, telefonnummer och adress och då får du rabatten på din faktura.

Häll först fettet på flaska och kasta sedan i matavfallskärlet

Om du har matolja över från till exempel fritering, låt den kallna och häll tillbaka den i flaskan eller en gammal mjölkförpackning och släng bland matavfallet.

Om du häller ut matolja och fett i diskhon blir det lätt stopp i avloppet. Det beror på att fettet stelnar och bildar fettproppar i avloppsledningen.

I värsta fall kan det leda till översvämning hos dig eller din granne.

På ditt områdeskontor kan du gratis hämta en praktisk tratt att sätta på till exempel en PET-flaska så att du enkelt kan hälla över oljan i flaskan och ta med den till matavfallskärlet i miljöhuset.

Behöver du laddplats till din elbil?

Vi vill underlätta för våra hyresgäster att göra miljömedvetna val. Att byta ut en fossilbränsle­driven bil till en elbil kan vara ett sådant.

Därför kan vi nu, där det är tekniskt och ekonomiskt möjligt, erbjuda dig som hyresgäst laddningsmöjligheter på din nuvarande p-plats eller på en p-plats i din närhet.

Kostnaden för att hyra en laddplats är den ordinarie hyran för p-platsen + 600 kr/månad för laddningsmöjligheten inklusive el.

Utrustningen är säkrad med 16A med ett maximalt effektuttag på 3,7 kW och försedd med ett Typ2 uttag. Elen som du laddar din bil med är märkt med Svenska Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval el.

Kontakta din områdesvärd om du är intresserad. Därefter under­söker vi möjlig­heten att ordna laddplats på din nuvarande p-plats. Tekniska hinder kan förekomma, men vi vill gärna ha en dialog mellan dig som hyresgäst och oss för att hitta en bra lösning.

VÅR ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2016

I år är det första gången som vi gör en kombinerad års- och hållbarhetsredovisning. Inom LKF har det under många år funnits en inarbetad kultur att arbeta både med ekonomiska-, sociala- och miljömässiga hållbarhetsperspektiv. Nu tar vi steget fullt ut och gör en kombinerad redovisning som ytterligare visar att LKF vill bidra till att skapa det hållbara boendet och samhället.

Gå in på lkf.se och läs vår digitala års- och hållbarhetsredovisning.