72 KVADRAT INBLICK LINERO

Barnen hjälper till att lyfta Linero

Om man samverkar med barnen i ett bostadsområde kan man även nå och engagera föräldrarna, säger Sonja Lastre, CSR-ansvarig hos LKF. Hon låter barn vara med och påverka förändringen av utemiljön vid Vikingavägen.

Samtidigt som hus och lägenheter i LKFs drygt 50 år gamla bostadsområde vid Vikingavägen på Linero renoveras kommer området att få nya mötesplatser och aktivi­tetsytor där olika generationer och kulturer kan mötas.

Boverket har beviljat bidrag på drygt 10 miljoner kronor till utveckling av utemiljön på Linero. Tillsammans med kommunen och ideella organisationer kommer LKF att skapa ett hållbart ekosystem. De olika aktivitetsytorna utformas tillsammans med de boende – barn, ungdomar och vuxna.

Kommunen har planer på att ta hand om dagvattnet på parkmarken söder om Vikingavägen, vid Dalbyvägen. Planer finns på att anlägga kanaler och en damm, vilket att bidra till en mer levande utemiljö.

– Under hela förändringsprocessen kommer vi att samverka med hyresgästerna och den lokala hyresgästföreningen (LH) Vikingen. Det är en förutsättning för bidraget från Boverket, berättar Sonja Lastre.
Hittills har barn och ungdomar varit med i flera projekt och bidragit med sina idéer.

– Genom barnen har vi även kunnat nå de vuxna och få dem mer engagerade i utveck­lingen av bostadsområdet, säger Sonja.

Hon träffade barnen sommaren 2016 och lät dem berätta vad de saknar i sitt område. Barnen efterlyste mötesplatser där man kan samlas, umgås och utöva olika aktiviteter. Det mötet har bidragit till konkreta förslag på mötesplatser och aktivitetsytor, som just nu växer fram på Linero.

Barnen har även tagit fram förslag på konstnärliga utsmyckningar i kvarteret. Tillsammans med konstnären Bie Norling och trädgårds­ingenjören Rebecka Lundh, projektanställd hos LKF, har barnen skapat konstverk som ska pryda mötesplatserna. De beräknas komma på plats nästa år. Totalt har omkring 25 barn medverkat i arbetet med konstverken.

– Det är viktigt för LKF att barnen får lämna positiva avtryck i sitt bostadsområde, säger Sonja Lastre. Vi vill stimulera deras möjlighet att påverka utvecklingen i sin närmiljö och därmed få en starkare anknytning till sitt bostadsområde.

Barnens teckningar och förslag på utsmyckning i bostadsområdet har resulterat i ett stort konstverk som ska pryda LH Vikingens lokal vid Linero torg.

– Konstverket är suveränt ! Det är fantastiskt att barnen får se sina idéer förverkligas, säger Håkan Winter, ordförande i LH Vikingen, som samarbetar med LKF om att förnya ute­miljön i bostadsområdena vid Vikingavägen.

Fakta/CSR

  • CSR står för Corporate Social Responsibility och handlar bland annat om hur ett företag tar socialt ansvar och bidrar till att förbättra det samhälle som företaget verkar i.