72 KVADRAT ORDET

LKF – för lundaborna i 70 år

Den 12 juni 1947 – bara två år efter andra världskrigets slut – bildades LKF med huvuduppgiften att bygga bort bostadsbristen. Det första byggprojektet i LKFs regi var på väster i Lund, öster om Hårlemans plats. Där byggdes 180 hyreslägenheter, i huvudsak 2 rum och kök avsedda för ”barnrikefamiljerna”, det vill säga familjer med fler än tre barn.

70 år senare är efterfrågan på bostäder i Lund större än någonsin och LKF fortsätter att producera nya hyresrätter. Idag äger LKF och lundaborna mer än 9 275 lägenheter i hela kommunen och 20 000 lundabor har sina hem hos oss. Nyproduktionstakten är mycket hög och bara i år räknar vi med att färdigställa 430 hyresbostäder och byggstarta ytterligare 450 stycken.

Men vi har inte bara arbetat med hus under årens lopp. LKF fokuserade tidigt på miljöfrågorna och har under de senaste åren tillsammans med er, våra hyresgäster, sparat många kilo­wattimmar och hållit nere avfallsmängderna genom en framgångsrik källsortering. Vårt fokus har med tiden breddats och nu arbetar vi för att bidra till ett hållbart Lund. I en hållbar stad mår invånarna bra och känner sig trygga. Därför är vi extra stolta över att 93 procent av våra hyresgäster trivs i våra lägenheter!

Vi fortsätter, tillsammans med dig som hyresgäst, ihärdigt arbetet med att utveckla trivsel och trygghet i våra bostadsområden. Vi satsar på attraktiva utemiljöer med fler mötesplatser för ökad gemenskap, vi ger barn och unga möjlighet att påverka i olika projekt, vi stödjer det lokala föreningslivet som har en välfungerande ungdomsverksamhet, vi erbjuder sommarjobb och deltar i integrations- och sysselsättningsprojekt. Vår palett är bred och vi vill fortsätta att finnas till för alla lundabor under de kommande 70 åren! Vår resa mot framtiden rullar vidare med siktet inställt mot vår vision med Fler och Bättre hem.