72 KVADRAT INBLICK: LUNDS KONST/DESIGNSKOLA

”Samarbetet med LKF ger våra elever verklighetskoppling”

Sedan ett knappt år tillbaka samarbetar LKF med Lunds Konst/Designskola, en eftergymnasial utbildning med inriktning på konst, design och arkitektur. Utifrån LKFs kommande byggprojekt Xplorion på Brunnshög har eleverna arbetat fram lösningar på loftgångar och olika produkter för utemiljön.

Dennis Kerkhof
Cecilia Cavefors

– Som jag ser det så finns det bara vinnare i det här samarbetet. Både deras utbildning och våra byggprojekt kan bli bättre genom samarbetet. Det känns som att samarbetet flutit på lätt, alla har haft en öppen inställning och jag tror att vi kan ha nytta av varandra, säger Dennis Kerkhof, byggprojektledare på LKF.

För oss är det helt naturligt att sam-arbeta; det är lite av skolans idé att ge eleverna en bild av hur det är att arbeta som konstnär, arkitekt eller designer. Genom att samarbeta med bland annat LKF ger vi våra elever en verklighetskoppling.

Cecilia Cavefors, rektor på Lunds Konst/Designskola, verkar också nöjd med samarbetet.

– För oss är det helt naturligt att samarbeta; det är lite av skolans idé att ge eleverna en bild av hur det är att arbeta som konstnär, arkitekt eller designer. Genom att samarbeta med bland annat LKF ger vi våra elever en verklighetskoppling. Det har varit extra roligt att vi har fått vara med och arbeta kring just Xplorion, säger hon.

Dennis Kerkhof har mött eleverna vid två tillfällen under läsåret: Först under en kurs i arkitektur och senare vid en kurs i produktdesign. Inför varje kursstart har Dennis träffat ansvariga lärare på skolan och tagit del av deras planering. Han har också varit med och berättat för eleverna om LKFs tankar bakom Xplorion.

Inför arkitekturkursen genomfördes en gemen­sam studieresa till Malmö och Köpenhamn, för att besöka olika hus med just loftgångar. Med inspiration från bland annat dessa hus skapade sedan eleverna egna modeller och förslag på husfasader med loftgångar.

– Vi vet att loftgångar kan uppfattas som något negativt. Därför ville vi ha hjälp att skapa en loftgång som istället skulle ses som en tillgång för hyresgästerna. Att dela upp loftgången i en privat och en mer offentlig zon blev ett svar på den frågan. Att få elevernas input var riktigt spännande och de modeller och tankar de tog fram höll hög kvalitet, säger Dennis Kerkhof på LKF.

Nästa steg, när eleverna var lite mer varma i kläderna och bättre kände till Xplorion, var att lämna förslag på olika produkter som skulle kunna användas framför allt i utemiljön. Eftersom såväl fastigheten som hela Brunnshög genomsyras av hållbarhet, var hållbart tänkande en av utgångspunkterna. Kursen i produktdesign inleddes med en workshop tillsammans med designstudenter på LTH.

Eleverna började arbeta i grupper med olika inriktningar, för att sedan gå vidare och arbeta fram individuella skisser på olika produkter för utemiljön. Fokus låg på odling, biologisk mångfald samt lek och fritid.

Under våren kommer en mindre grupp elever få möjlighet att förvandla sina skisser till prototyper. Huruvida någon av dessa prototyper därefter kommer att förverkligas är ännu inte bestämt. Och om samarbetet mellan skolan och LKF kommer att fortsätta är i skrivande stund inte heller klart. Men Dennis ser gärna en fortsättning:

– Jag är mycket nöjd och så länge både vi på LKF, eleverna och skolan drar nytta av samarbetet hoppas jag att vi kan fortsätta, avslutar han.

Sanna Lilja Sveborg har gjort en variant på spelet Twister, i form av ett stationärt utomhusspel. ”Jag vill skapa gemenskap på gården, där både unga och gamla kan mötas. Jag tänker att spelet ska göras i trä, som är hållbart, och vara tillgängligt för alla.”

Klara Jonsson har valt att grafiskt formge och utforma affischer om kryddodling, att sätta upp utanför husets restaurang, för att knyta an till matlagning. ”Tanken är också att de boende ska få odlingstips och lära sig mer om olika kryddors livslängd samt i vilket klimat och väderstreck de trivs bäst.”

Karl Hellborg har tagit fram en stadsodlingsmodul, gjord av bambu och kokosfiber. Tanken är att modulerna i verklig storlek ska bli två meter höga. ”Jag vill ta fram något som kan ge mer grönska på innergårdarna. Varje modul består av två pyramider som går att förskjuta och kring bambu­stavarna tänker jag att grönskan ska klättra.”

Sophia Tenje har, utifrån brädspelet Fia, fokuserat på själva spelpjäserna. Pjäserna är samtidigt pallar som kan sättas ihop som en bänk. ”Jag tänker att pjäserna ska göras i stål och målas i olika färger. Själva spelplanen ska bestå av natursten och gräsmatta.”