72 KVADRAT TEMA: TID & RUM

LKF ska bygga
bostäder åt alla

I en tid då priserna på bostäder med äganderätt hela tiden stiger är det viktigt att LKF bygger bostäder åt alla, även åt dem som inte har råd att köpa en bostad, menar LKFs VD Håkan Ekelund.

Sedan Håkan Ekelund anställdes hos LKF 1985 har antalet LKF-bostäder fördubblats, från omkring 4 700 till över 9 400. Och antalet fortsätter att växa.

– Vi har många projekt på gång och ser inget slut på expansionen, säger Håkan. Kommunen fortsätter att växa och efterfrågan på bostäder är större än någonsin.

– Mycket av det som byggs i Lund är avsett för människor som har råd att köpa en bostad, konstaterar Håkan. Men många har inte de pengarna. Det skapar bland annat problem med att locka arbetskraft till Lund, inte minst i yrken med låga löner.

Här spelar LKF en viktig roll, poängterar Håkan Ekelund. Det är framför allt LKF som ser till att det byggs nya hyresrätter i kommunen.

– Och det ansvaret har vi tagit även i tider när andra nästan inte har byggt något alls, som under den ekonomiska krisen på 1990-talet och efter finanskraschen 2008.

Håkan Ekelund påpekar också att LKF tar ett väldigt stort ansvar för att människor med olika särskilda behov kan få en bostad.

– Vi bygger bostäder åt äldre som har svårt att klara sig själva och åt människor med olika funktionshinder. Vi upplåter bostäder åt människor som behöver stöd för att klara sitt boende eller för att komma in på bostadsmarknaden och åt flyktingar som ska hitta sin plats i det svenska samhället.

– Vi vill bygga åt alla. Här är vi unika.

LKF bygger inte bara bostäder utan förvaltar dem också. Förvaltningen har blivit allt viktigare, konstaterar Håkan Ekelund.

– Våra hyresgäster vill ha ett bra boende. Och vi vill ge dem den service och tillgänglighet som de frågar efter och betalar för. Därför är det viktigt att vi satsar på underhållet av våra bostäder och bostadsområden.

Håkan pekar bland annat på den pågående upprustningen av företagets miljonprograms­­områden.

– Först förnyade vi Offerkällan, nu håller vi på med Linero, därefter står vårt 60-talsområde på Klostergården på tur.

– Många fastighetsbolag våndas över de kostnader som upprustningen av miljon­programsområdena medför men vi klarar av det då stora delar av vinsten stannar i företaget och vi kan både renovera och bygga nytt.

Håkan framhåller att inte bara hus och lägenheter rustas upp utan också utemiljöer där tidigare enformiga gårdar nu grönskar och blommar.

– Det är viktigt för hyresgästernas trivsel.

Förnyelsen av äldre bostadsområden sker i nära kontakt med hyresgästerna. Men hyres­gästernas engagemang i de egna bostadsområdenas förvaltning har minskat med åren, konstaterar Håkan Ekelund.

– Folk har mycket annat att tänka på och sköta, säger han. Och många väljer att bo i hyresrätt för att slippa ta ansvar för den egna bostadens förvaltning. Det förväntas fastighetsägaren sköta.
Miljöfrågorna har stadigt vuxit i betydelse under Håkan Ekelunds år hos LKF. Det gäller inte minst satsningen på att bygga energisnålt.

”Den genomsnittliga energianvändningen i våra flerfamiljshus har nästan halverats sedan mitten på 1980-talet. I nybyggda flerfamiljshus är energianvänd-ningen nere i en fjärdedel av genomsnittet på 1980-talet.”

– Den genomsnittliga energianvändningen i våra flerfamiljshus har nästan halverats sedan mitten på 1980-talet, berättar Håkan. I nybyggda flerfamiljshus är energianvändningen nere i en fjärdedel av genomsnittet på 1980-talet.

– Vi kan inte komma mycket längre genom ytterligare förbättring av husstommar, isolering med mera. Men vi sparar mycket energi genom att återvinna värme från den luft som ventileras ut från lägenheterna. Individuell debitering av varmvattnet ger hyresgästerna möjlighet att välja hur mycket varmvatten man vill förbruka och därmed spara energi och pengar.

Håkan poängterar också hur viktigt det är att ge hyresgästerna en chans att leva hållbart genom bland annat ständigt förbättrade möjligheter att källsortera sitt avfall.

Ett helt nytt grepp för att skapa ett hållbart boende kommer LKF att använda på Brunnshög. Där planerar företaget att bygga ett spjutspetsprojekt, där hyresgästerna ges möjlighet att leva miljövänligt.

Om 4-5 år räknar LKF också med att flytta sina kontor på Lilla Tvärgatan och Magistratsvägen till Brunnshög. I takt med att företaget växer blir det alltmer trångbott
i de nuvarande kontorslokalerna.

– Brunnshög är ett spännande projekt där vi hoppas få spela en viktig roll, säger Håkan Ekelund. Men även utbyggnaden av Stångby är spännande och kanske mer utmanande än Brunnshög. I Stångby ska man skapa en ny ort och det är inte alldeles enkelt.

LKF har redan byggt i Stångby och vill bygga mer. Men det blir nog någon annans huvudansvar för Håkan Ekelund börjar se slutet på sin långa karriär hos LKF.

Fakta/
HÅKAN EKELUND

  • 63 år, bor i Södra Sandby. Arbetade 1976-1985 på K-Konsult och hade många konsultuppdrag åt LKF. 1985 blev han byggprojektledare på LKF och 1988 byggnadschef. 2006 blev Håkan vice VD och 2012 VD för företaget.