72 KVADRAT LKF-PRAKTIK

REBECKA BRINCK, STUDERAR TILL LANDSKAPSARKITEKT:

PRAKTIK MED GROGRUND FÖR FRAMTIDEN

Varje år tar vi på LKF emot praktikanter från olika utbildningar och yrkesområden där du har möjlighet att få ett arbete i fastighetsbranschen.

Sida vid sida med vår landskapsingenjör Ingrid Johansson praktiserade Rebecka Brinck under nio veckor som landskapsarkitekt hos oss på LKF.

– Det har varit trevligt, stimulerande och lärorikt också för mig, säger Ingrid. Det blir liksom kunskapsöverföring åt båda hållen. Jag delar med mig av mina erfarenheter och Rebecka kommer med ny och värdefull input i projekten.

Vilken utbildning läser du Rebecka?

– Jag läser till landskapsarkitekt på SLU i Alnarp. Jag går det sista av den fem år långa utbildningen, berättar Rebecka. Snart väntar arbetet med att skriva examensarbetet.

Hur kommer det sig att du valde att praktisera hos oss på LKF?

– Jag sommarjobbade som fastighetsarbetare här hos LKF i somras, i bostadsområdena i centrum av Lund. Då kom jag i kontakt med LKFs biträdande fastighetschef Torbjörn Larsson, som föreslog att jag kunde praktisera hos LKF om det blev aktuellt för mig att göra praktik under utbildningen. Att göra praktik under utbildningstiden är väldigt bra tycker jag.

Vad har du gjort under din praktiktid?

– Mina arbetsdagar har sett väldigt olika ut, vilket jag tycker jag är roligt och lärorikt. Jag har följt min handledare Ingrids schema med många möten om både pågående och planerade utemiljöprojekt. Jag har fått göra gestaltningsförslag till nya utemiljöer och granska ritningar på a projekt. Jag har också varit ute och fått se hur det ser ut när ritningarna blir till verklighet ute i bostads­områdena.

Känner du att du kan använda dina praktikerfarenheter i din fortsatta utbildning?

– Ja, detta har gett mig livslång erfarenhet. Inte minst mötet och samarbetet med olika aktörer i projekten. Personer som både projekterar och genomför ett projekt, men också de som i slutänden ska förvalta och sköta om en utemiljö många år framöver. Den erfarenheten får jag inte i utbildningen. I mitt examensarbete kommer jag att väva in mina nyvunna kunskaper om arbetet med ett projekt från idéstadiet till planering och genomförande och fram till förvaltning.

Var vill du helst arbeta när du pluggat klart?

– Det är faktiskt precis så här jag vill arbeta, med hela processen från en fin idé till färdig utemiljö. Att få se allt när det är klart och inte bara göra en ritning och sen inte få se slutresultatet. Så ett jobb på till exempel ett fastighetsbolag eller i en kommun där jag kan utvecklas i mitt yrke är där jag helst vill landa när jag pluggat färdigt, avslutar Rebecka.