72 KVADRAT TEMA: MÖTEN

Ungas konst förgyller

Linero och Norra Fäladen

Att skapa relationer till barn och unga i ett bostadsområde kan göras på flera sätt – ett är att engagera dem i konstprojekt. Två platser som i höst fått ny utsmyckning med hjälp av ungdomar är Linero torg och Fäladstorget.

– Genom att låta barn och ungdomar vara delaktiga i utvecklingen av sin närmiljö, så skapas relationer och en starkare anknytning till egna bostadsområdet.

– Via våra konstverk kan flera generationer mötas och glädjas tillsammans. Förhoppningen är att projekten ska öka tilliten och känslan av samhörighet inom området, säger Sonja Lastre, bosocial utvecklare på LKF.

LKF arbetar med andra ord aktivt för att barn ska kunna vara med och påverka sin närmiljö. Det kan ske antingen genom konstprojekt eller genom att vara med och tycka till när lekplatser förnyas. Sonja Lastre nämner också att en annan vinst av att involvera barn och ungdomar är att LKF samtidigt kan bygga relationer till barnens föräldrar.

I höst har teckningar som skapats av barn och unga på Norra Fäladen och Linero förvandlats till offentliga konstverk. Ett av dessa är det träd som i början av hösten sattes upp på Linero torg, på väggen till Folktandvårdens mottagning.

Förlagan till konstverket gjordes för knappt tre år sedan, av Huma Sadik som i dag är 15 år. När teckningen gjordes var hon barnvakt till sina grannbarn, som deltog i LKFs konstprojekt.

– Jag ville inte rita själv och sa att jag inte kunde rita. Då sa Sonja (Lastre) till mig att ”Inom konst finns inga rätt och fel; alla kan rita”. Så då satte jag mig ned och ritade ett träd. Jag tänkte lite att vi kommer alla från samma träd, att vi är grenar på samma träd, säger Huma.

När hon drygt två och ett halvt år senare fick veta att just hennes teckning förstorats upp och skurits ut i metall blev hon överraskad.

– Aldrig hade jag tänkt mig att något jag ritat skulle hamna här, säger hon.

Huma går i nionde klass på Vikingaskolan och hoppas på att nästa höst komma in på vård- och omsorgsprogrammet, för att bli undersköterska. På sikt vill hon gärna läsa vidare till sjuksköterska.

Huma Sadik

”Jag tänkte lite att vi kommer alla från samma träd, att vi är grenar på samma träd”

På Norra Fäladens skördefest den 5 oktober avtäcktes ett annat konstverk som tagits fram i samarbete med ungdomar. Områdesvärd Dennis Belec berättar mer:

– I det här projektet har vi samverkat med Kultur – och fritidsförvaltningen, på Lunds kommun. Vi träffades i våras på Norra Fäladens fritidsgård, för att presentera projektet för ungefär femton ungdomar. Jag ville gärna göra den här satsningen i vårt område, eftersom vi jobbar mycket med delaktighet och inflytande. Utifrån frågan ”Vad är Norra Fäladen för dig?” fick de skissa fritt, säger han.

När skisserna kom in valde Kultur- och fritidsförvaltningen och LKF ut tre bidrag att arbeta vidare med. Dennis och hans kollegor ordnade en liten träff, där de grillade och träffade ungdomarna igen, berättade vilka som gått vidare samt att ett av dem skulle sättas upp på Fäladstorget och invigas på skördefesten den 5 oktober.

– Vi ville gärna ha med ungdomarna på scenen i samband med att vi avtäckte det vinnande konstverket, ”Best friends for ever”, som nu hänger på Fäladstorget vid ICA. Teckningen, som Luis Penate Nihlen har gjort, hade förstorats upp och skurits ut i metall. De andra två skisserna hoppas vi kunna arbeta vidare med, så att de konstverken också kan sättas upp i området, säger Dennis.

Någon vecka efter skördefesten får vi en kort pratstund med Luis, som är 16 år och går på Restaurangprogrammet på Vipeholmskolan.

”Jag har en nära vän och vi har alltid ställt upp för varann. Jag tänkte mycket på min kompis och började googla bilder, för jag ville rita människor och skriva ’Best friends for ever.’ ”

Hur fick du idén till ditt konstverk?

– Det började med att jag inte hade några idéer alls. Men jag har en nära vän och vi har alltid ställt upp för varann. Jag tänkte mycket på min kompis och började googla bilder, för jag ville rita människor och skriva ”Best friends for ever”. Sen började jag rita och blev klar ganska snabbt. När jag färglagt teckningen kände jag mig nöjd.

Och hur kändes det när konstverket avtäcktes på skördefesten?

– Det kändes sjukt overkligt, men ändå bra. Jag trodde inte alls att den skulle vara så stor. Det betyder riktigt mycket för mig att den sitter där. Den är något jag står för och jag gillar den.

Avtäckningen av konstverken skedde i samband med skördefesten på Linero.

Många bidrog till att göra skördefesten till en inspirerande mötesplats.