Möten, magi och oväntade berättelser

Möten. Finns det något bättre egentligen. Planerade och oväntade möten – som också leder till oväntade bekantskaper och berättelser. Som skapar samhörighet, förväntan, engagemang och delaktighet – som helt enkelt skapar magi.

För oss på LKF är mötet oerhört betydelsefullt – både oss emellan och mellan oss och våra hyresgäster. Det är då vi växer tillsammans. När vi lyssnar på varandra, förstår varandra och helt enkelt blir bättre av varandra. För vi möter våra hyresgäster varje dag. Och de möten som ger oss mest är när vi utvecklar boendet tillsammans – när vi får möjlighet att ta tillvara och bli en del av alla de goda idéer och initiativ som finns. Som till exempel att skapa en mötesplats även för våra fyrbenta hyresgäster som i vår nyinvigda hundrastgård på Linero. Eller när vi arrangerar aktiviteter eller festligheter i våra bostadsområden så att stora och små kan trivas tillsammans med oss. Möten som skapar mer värde än mötet i sig, där vi får möjlighet att ställa upp för varandra. Som att få utbytet genom att bli en vänfamilj, att inkludera andra genom möten eller att tillsammans med andra skapa nytt av gammalt som på ”Fixa till” verkstäderna över en kopp kaffe.

Ja, det finns lika många fantastiska historier som det finns möten. Vi på LKF vill ta tillvara på funderingarna och idéerna som föds i våra möten. Du är varmt välkommen att bidra med dina tankar och förslag. Vi lyssnar mer än gärna.

Som Rozanna Lundbergh Jensen från Rädda Barnen säger i artikeln längre in i vår tidning: ”Det finns många oväntade möten som bara väntar på att ske”.

Låt oss se till att de gör det – låt oss skapa berättelserna tillsammans.

Linda Domini, Biträdande Fastighetschef, LKF

Linda Domini