72 KVADRAT: PÅ GÅNG I VÅRA OMRÅDEN

• Häckplantering på Vikingavägen 2, 6 och 14 kommer att färdigställas.

• Plantering av växter i våra områden sker till våren.

Projekt Vilda västers liv utvecklas, ett samarbete med Lunds kommun och lokala hyresgästföreningen.

• Plantering av blommor i gamla badkar, för att ta tillvara på sådant som annars slängs.

• Cykelprojekt påbörjat på Stenmästarevägen 3.

• Cykelhus på Trollebergsvägen 81–95.

• Nytt cykelrum på Folkparksvägen.

• Fönsterbyte på kvarteret Ullen.

• Fönsterbyte på kvarteret Hällan.

• Tvättstugedörrar byts ut på kvarteret Eddan.

• Ombyggnad av 2 styck tvättstugor på kvarteret Mjölet.

• Lekplats på kvarteret Fågelhunden är snart klar.

• Vi bygger om lekplatser, en på Örnvägen och en på kvarteret Labben.

• Renovering av lekplatser på väster.

Trollebergsvägen 107: Ny grillplats, ny lekplats och en helt ny plantering på hela gården.

Folkparksvägen 4: renovering av asfalt och sandlådor.

Folkparksvägen 4 får lås och grindar till miljöhus.

• Nytt miljörum på Hårlemans plats.

• Nytt bytesrum färdigställs på Regnbågsgången 22.

… och mycket mer