72 KVADRAT: PÅ GÅNG I VÅRA OMRÅDEN

•  Häckplantering på Vikingavägen 2, 6 och 14 kommer att färdigställas.

•  Plantering av växter i våra områden sker till våren.

•  Projekt Vilda västers liv utvecklas, ett samarbete med Lunds kommun och lokala hyresgästföreningen.

•  Plantering av blommor i gamla badkar, för att ta tillvara på sådant som annars slängs.

•  Cykelprojekt påbörjat på Stenmästarevägen 3.

•  Cykelhus på Trollebergsvägen 81–95.

•  Nytt cykelrum på Folkparksvägen.

•  Fönsterbyte på kvarteret Ullen.

•  Fönsterbyte på kvarteret Hällan.

•  Tvättstugedörrar byts ut på kvarteret Eddan.

•  Ombyggnad av 2 styck tvättstugor på kvarteret Mjölet.

•  Lekplats på kvarteret Fågelhunden är snart klar.

•  Vi bygger om lekplatser, en på Örnvägen och en på kvarteret Labben.

•  Renovering av lekplatser på väster.

•  Trollebergsvägen 107: Ny grillplats, ny lekplats och en helt ny plantering på hela gården.

•  Folkparksvägen 4: renovering av asfalt och sandlådor.

•  Folkparksvägen 4 får lås och grindar till miljöhus.

•  Nytt miljörum på Hårlemans plats.

•  Nytt bytesrum färdigställs på Regnbågsgången 22.

… och mycket mer