Visuell identitet

Visuell identitet

Rum för tydlighet

Vi som jobbar på LKF lever vårt varumärke varje dag. När vi bemöter våra hyresgäster, samarbetar kring nya byggprojekt, genomför renoveringar eller på andra sätt kommunicerar med omvärlden. Överallt skapar vi på olika sätt relationer. Den här manualen är ett praktiskt redskap som handlar om den visuella relationen – den visuella byggstenen – och är en vital del av vårt varumärke. Genom att sträva åt samma håll i all vår kommunikation gör vi det enklare att känna igen oss och förmedla vad vi står för, vilket i sin tur stärker vårt varumärke.