Varumärkesplattform

Vision

Fler och bättre hem

LKFs vision är en framtid med fler och bättre hem. Hemmet är en viktig del av människans vardag och de som trivs med sitt boende är oftast mer nöjda med sina liv. Bra bostäder gör Lund mer attraktivt för både människor och företag så att kommunen kan fortsätta att utvecklas. Därför söker vi mark så att vi kan bygga fler bostäder till rimliga kostnader.

Vi investerar i framtiden genom att bygga nytt och genom att ta hand om och utveckla de fastigheter vi redan har. Vi agerar hållbart och miljösmart. Vi ger våra hyresgäster större möjligheter att påverka sitt boende så att deras hem blir bättre för dem.

Visionen beskriver den bild som vi ständigt strävar mot. En önskad idealsituation. Vad vi vill ska uppnås, ett framtida tillstånd. Det är alltid en bit kvar.