Varumärkesplattform

Värdeord

Hemmet är en viktig del av människors vardag och bra bostäder gör Lund till en attraktivare stad. Med värdeorden mänsklig, pålitlig, långsiktig och utvecklande engagerar LKFs medarbetare sig för att alltid erbjuda god service och tillgodose de boendes behov.

mänsklig

Vi vill göra livet lite enklare för de människor vi möter. Därför är vi nyfikna och prestigelösa och agerar med omtanke om människor, hus och miljö. Alla människors lika värde är en självklar utgångspunkt för oss.

Långsiktig

Vi vill uppnå bästa resultat till rimliga kostnader. Därför arbetar vi långsiktigt och affärsmässigt med kundrelationer och boendemiljöer. Vi ser framåt, bygger hållbart och agerar miljösmart.

Pålitlig

Vi vill att människor ska lita på oss och känna sig trygga. Därför möter vi andra med respekt och vinner deras förtroende genom att vara ärliga och hålla vad vi lovat.

Utvecklande

Vi vill alltid bli bättre. Därför provar vi nya idéer, förslag och arbetssätt. Vi strävar mot ständiga förbättringar, utvecklar våra kompetenser och växer med utmaningar.

Om visionen beskriver den stjärna som vi dras emot beskriver våra värdeord den plattform som vi står på och arbetar från.
De beskriver en känsla och övertygelse som är gemensam för alla.