Visuell identitet

Typografi

Ubuntu är vårt externa profiltypsnitt och är designat för att förstärka vårt varumärke på bästa sätt. Det används när vi gör grafiska publikationer och i externa produktioner av olika slag. Ubuntu finns dock inte tillgängligt i alla våra datorer utan används endast av Kommunikationsenheten och de som har program för grafisk produktion.

I all intern kommunikation (PowerPoint presentationer, Wordmallar, Exceldokument etc.) använder vi istället typsnittet Arial som finns installerade i alla datorer. Nedan hittar du några exempel på hur våra typsnitt ser ut i olika skärningar och vikter.

Arial

Används vid intern kommunikation.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU-
VXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890?+*@!#€%&/()=;:-,

Arial

I all intern kommunikation används Arial som finns installerat i alla medarbetares datorer. Vi använder detta typsnitt i t ex. PowerPoint presentationer, Excel dokument och i Wordmallar.

Ubuntu light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU-
VXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890?+*@!#€%&/()=;:-,

Ubuntu regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU-
VXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890?+*@!#€%&/()=;:-,

Ubuntu bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU-
VXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890?+*@!#€%&/()=;:-,

UBUNTU

LKFs typsnitt

Satoratque re iam que nic milia non re, ut Catum quit. Vir popubli publiis, quam omnemordis, Ovolu pta speruptate quat dit faccus quaes qui occatium non nestor modi quae eum ne con endis estem sim perr ovidebis cum, cum este

Ubuntu är ett Google font med mjuka fina linjer

Satoratque re iam que nic milia non re, ut Catum quit. Vir popubli publiis, quam omnemordis, Opta volupta speruptate quat dit faccus quaes qui occatium non nestor modi quae eum ne con endis estem simperr ovidebis cum, cum estempo remporis saeceprem et, sequidunt eost, te nulparcid quo consequatem rero volupitiur, que optatusda volenis corem consequam atum quam quas