Verktyg

TIPS

SÅ HÄR ARBETAR VI MED KOMMUNIKATION

Genom att i god tid planera vilka insatser vi ska göra kommunikativt så kan vi få en bättre effekt. Det bästa är att du, tillsammans med kommunikation, diskuterar din idé eller behovet av kommunikation. Sedan gör vi resan tillsammans för att uppnå effekt.

Det är viktigt att tänka strategi först och kanalval sedan, istället för tvärtom. För att vi bäst ska kunna planera våra insatser tillsammans så måste vi ha ett bra underlag att utgå ifrån – där frågor som ”vad är det som ska hända”, ”varför gör vi detta”, ”vem blir/vill vi ska bli berörd”, ”hur följer vi upp detta”. Med det som utgångspunkt så tittar vi tillsammans hur vi bäst kan kommunicera, i vilka kanaler som är lämpliga och hur uppföljningen bör se ut.

Du äger och bär din kommunikation i ditt arbete på LKF, du är bäst på det du gör och du vet vad när det är någonting på gång – allt från oförutsedda händelser till stora satsningar och mindre aktiviteter. Mycket av din vardag är guldkorn som vi kan berätta för fler om – både för varandra, för våra hyresgäster och andra som är intresserade. Och att tänka på – ganska ofta är det de små sakerna som talar till hjärtat som blir de stora nyheterna.