Verktyg

Språkpolicy

Vi kommunicerar i klarspråk – med enkel svenska

När vi på LKF kommunicerar ska vi använda svenska språket och uttrycka oss enkelt, vårdat och tydligt. Vi ska undvika att uttrycka oss byråkratiskt eller använda facktermer för att på så vis underlätta för de som ska ta till sig vår information och ha en dialog med oss.

När vi behöver komplettera svenska språket

Det kan finnas tillfällen när vi bör överväga information på andra språk, till exempel när vi gör insatser i boendemiljön där vi har målgrupper med andra språkbehov. Men för att anpassa vår kommunikation ska det då tydligt gå att urskilja vilken målgruppen/målgrupperna är, vilket/vilka språk det gäller, så vi undviker att någon språkgrupp blir exkluderad. Översättningar bör göras av en auktoriserad översättare, så att vi kommunicerar korrekt och lättförståeligt.

Vår webbplats

Vår huvudkanal är vår hemsida, www.lkf.se. På denna översätts informationen med funktionen Google translate, vilket innebär att webbplatsen kan översättas till våra användare till önskat språk på några sekunder.

Skriftlig kommunikation – tips hur vi skriver enkelt och begripligt

Vi är många som kommunicerar skriftligen med andra och varandra i vår jobbvardag. Här kommer några skrivråd och regler som du kan ha nytta av. Längst ner hittar du också länkar till sidor med mer information och verktyg för att underlätta ditt skrivande.

Vi på kommunikation får ofta frågor och ger stöd i hur vi på bästa sätt ska kommunicera skriftligen. Och inte nog med det, visste du att all vår kommunikation som offentlig verksamhet styrs av språklagen? Det innebär att all vår skriftliga kommunikation ska vara vårdad, enkel och begriplig.

Vårt språk ska enligt språklagen vara tillgänglig för alla och alltid anpassat så att mottagaren förstår. Därför ska du först och främst undvika krångliga meningar, facktermer, svåra eller ålderdomliga ord när du skriver.

Undvik långa, krångliga meningar

Sätt inte samman ord i onödan, kalla det var det är och gör det enkelt. Beskriv vad det är du vill förmedla så gör du det lättare för läsaren att förstå.
Föreningsinsatser = insatser vi gör för föreningar
Arbetsredskap = skriv spade om det är det du menar

Skriv enkelt och begripligt

​​​​​​​Undvik myndighetsspråk, använd enkla och begripliga ord. Använd inte heller ålderdomliga ord som är svåra för många av våra kunder, till exempel: sålunda, torde, såsom, huruvida.

Korta ner språket

Snygga till och korta ner språket för att öka tydligheten. ”Kommer att” behöver vi sällan skriva, använd i stället den aktiva formen ”ska”, ”Ett antal” kan heller skrivas med ”många”, ”några” eller ”flera”.

Använd aldrig förkortningar – skriv alltid ut dem

Ha som regel att aldrig använda förkortningar. Skriv ut dem så fler begriper mer. Vi ska inte heller använda förkortningar som kan ha med vårt uppdrag eller organisation (enheter eller avdelningar) att göra – det är bara en tidsfråga innan de sprids utanför LKF och vår kommunikation uppfattas som svår för andra att begripa.

Stora eller små bokstäver?

Huvudregeln är att det bara är egennamn eller myndigheter som skrivs med stor bokstav i början. Det innebär att alla våra enheter och avdelningar inleds med liten bokstav, så länge de inte inleder en mening då så klart. Samma sak gäller titlar, de skrivs med liten bokstav – till och med vd. Däremot skriver vi LKF med versaler, stora bokstäver, då det är vårt företagsnamn.

Tänk också på att veckodagar och månader alltid skrivs med liten bokstav.

Kolon – bara vid uppräkning och citat

Kolon : använder vi bara när det föregår en uppräkning. Kolon används också om vi vill markera att det som följer har en annan avsändare, till exempel vid ett citat eller en replik. Vid vissa förkortningar i bestämd form använder vi också kolon, till exempel ”sms:et”. Men vi använder inte kolon när vi beskriver något som är vårt på LKF (genitivform), vi skriver alltså LKFs och inte LKF:s.

Så här skriver vi siffor

När vi skriver datum så använder vi de format som är standard i Sverige:
13 december 2013
2013-12-13
13.12.13

Var lagom exakt, avrunda tal för exempelvis klockslag. Tänk på hur exakt du behöver vara för läsaren ska uppfatta vad du vill förmedla. En annan bra regel är att alltid ange årtal för tydlighetens skull. Åren går ju fort som vi alla vet.

Engelska låneord – använd svensk stavning

Vi använder ofta låneord från engelska språket och vårt ordförråd fylls ständigt på med nya ord från andra språk. Men tänk på att alltid använda den svenska formen av det engelska språket för att vara korrekt. Ett exempel vi ska tänka på är när vi skickar e-post – det heter e-post eller mejl – inte mail.

Att skriva för digitala kanaler

Våra webbplatser, dokument och all annan digital kommunikation kräver ännu mer eftertanke. Här ska vi tänka att allt vi skriver ska vara lätt att hitta och bli sökbart för våra system och kollegor. Därför är det viktigt att döpa dokument, skriva rubriker och digitala texter blir sökbara. Var noga med att rubriken kortfattat ska spegla innehållet. Då blir det lättare att hitta för alla.

Nästa steg för tydligare och bättre skriftlig kommunikation

Det är viktigt att vi håller oss uppdaterade och påminda om hur vi skriver. Vi på kommunikation coachar löpande i detta, både i vardagen och i utbildningar i olika kanaler – digitalt och analogt.

Har du någon fundering om skriftlig kommunikation? Skicka e-post till oss på kommunikation så ska vi försöka tydliggöra vad som gäller.

Fler bra länkar för dig som vill läsa mer om språk, skrivtips och regler