Kommunikationsplattform

RÖRLIGT MEDIA

Rörligt material i form av film och animationer i digitala kanaler blir ett allt viktigare sätt att kommunicera. Detta media öppnar upp för nya kreativa möjligheter och att jobba med budskap i flera nivåer.

Allt material som publiceras ska genomsyras av våra värdeord och följa våra grafiska riktlinjer, till exempel färger på tonplattor, bildspråk och typsnitt.

Oavsett vilken typ av film du gör ska LKFs logotyp alltid vara med. Filmvinjett finns att ladda ner här. Använd denna som avslutning eller som intro i all rörlig media.

 

Att tänka på:

Förbered dig genom att ställa frågor: Vad är syftet med filmen? Var ska den publiceras? Hur ska den spridas? Bygger filmen vårt varumärke?

Vi förmedlar gärna den mänskliga aspekten av vår verksamhet och använder ofta människor i rörlig kommunikation. Se dock till så att personer som ställer sig framför kameran känner sig bekväm med situationen och att vi publicerar i enlighet med den nya dataskyddsförordningen GDPR.

Används musik eller annat pålagt ljud är det viktigt att att säkerställa att rättigheter för att använda ljudet finns. Se även till att materialet är förenligt med LKF som varumärke.

Vi jobbar med proffs! För att förmedla ett proffessionellt uttryck krävs mycket goda kunskaper om timing, klippning, ljud- och ljussättning etc. Därför ser vi till att alltid arbeta med kunniga uppdragsgivare med god insikt i vårt varumärke.

I sociala media har vi ofta ljudet avstängt. Därför kan det vara effektivt att göra film med endast text, grafik och bild. Exempelvis är animerade Infografer, som ingår i vår visuella identitet,  ett utmärkt sätt att förmedla fakta och kunskap om LKF.

Var hittar jag animeringar och filmer?

Alla LKFs rörliga mediaproduktioner hittar du i vår bildbank – Pickit.
Kontakta Kommunikationsenheten om du har förslag på rörlig media/film som du tycker behövs.