Verktyg

Mallar

Det är viktigt att vi på LKF är tydliga avsändare när vi kommunicerar. Därför ska vi använda samma mallar och vår logotype ska alltid tydligt framgå.

För att öppna och använda mallar i Officepaketet – Word (brevmallar, anslag, ”Hej Hyresgäst”, etc), Excel och Powerpoint (både tom mall och allmän, övergripande presentation för LKF som uppdateras löpande), gör så här:

  1. Öppna programmet och välj:
  2. Arkiv
  3. Nytt
  4. Delad alternativt anpassad installation

Vi på kommunikation hjälper dig gärna i ditt arbete med presentationsmaterial, med dina idéer inför, under och efter – tillsammans säkerställer vi att budskapen och upplägget i sig är tydliga och att det du kommunicerar bygger vårt varumärke.

Har du frågor om vår logotype eller behov av att använda den? Kontakta då oss på kommunikationsenheten.

Word och Excel

Powerpoint exempel