Visuell identitet

RÄTT LOGOTYPE I RÄTT SAMMANHANG

Vårt varumärke står alltid för god kvalitet. Försäkra dig därför om att färg, upplösning och storlek är tillräcklig och anpassad för det media du valt. Notera även att logotyper redan ligger inlagda i våra mallar för PowerPoint, Word och Excel.

Kontakta Kommunikationsenheten om du känner du dig osäker eller behöver en logotype för exempelvis sponsring, samarbete, tryck etc.

Grundlogotyp

Logotypen består av texten LKF tillsammans med siluetten av domkyrkan, som är en viktig symbol för Lund.

Logotyp varianter

Logotypen kan förtydligas med hela namnet ”Lunds Kommuns Fastighets AB” utskrivet under eller bredvid symbolen.

Logotyp färgvarianter

Positiv variant

Positiv variant används främst mot vita eller ljusa bildbakgrunder.

Negativ variant

Negativ variant kan användas mot exempelvis mörka bild­bakgrunder eller mot någon av våra profilfärger: LKF grön, LKF lila eller LKF orange.

Enfärgsvariant

Enfärgsvarianten används endast då det inte är möjligt att använda den positiva varianten.

Logotyp frizon

Frizonen definieras av bokstavshöjden (x) och är området runt logotypen som ska vara fritt från störande objekt.

Logotyp minsta storlek

Logotypens minsta bredd bör inte understiga 10 mm i tryckta media.

Logotyp placering

I tryckta och digitala media placeras logotypen främst i det nedre högra hörnet, alternativt i det övre vänstra hörnet.