Verktyg

lagar

KREATIV FRIHET UNDER ANSVAR

Kommunikation är en naturlig del av vår vardag. Men det är viktigt att känna till att vårt kommunikativa arbete, liksom mycket annat i vår verksamhet, styrs och regleras av olika lagar och förordningar. Du ser de som vi oftast berörs av när vi ska kommunicera nedan. De ska vi förhålla oss till och ha i åtanke när vi på olika sätt kommunicerar – både internt och externt.

 

Lagar som reglerar kommunikationsarbetet:

 

Offentlighets- och sekretesslag

Tryckfrihetsförordningen

Yttrandefrihetsgrundlagen

Kommunallagen

Förvaltningslag

Marknadsföringslag

Dataskyddsförordningen, GDPR

Upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Språklag