Kommunikationsstrategi
– grunden för kommunikationsarbetet

För att vi ska nå effekt med vår kommunikation måste vi göra analysen av vad det är vi ska åstadkomma och hur vi vet att vi nått våra mål. Som stöd i vårt arbete har vi en mall för kommunikationsstrategi – som hjälper oss att kvalitetssäkra arbetet, säkerställa vårt kundfokus i arbetet samt tydliggöra insatser och roller. För att en kommunikationsstrategi ska komma till sin rätt, är det en framgångsfaktor att det först finns en projektplan, annat besluts- eller faktaunderlag att utgå ifrån.

I kommunikationsstrategin finns ett antal rubriker som bör ses igenom och diskuteras för att vi ska kunna kommunicera med skärpa – så kommunikationsplanen sedan riktar sig mot rätt målgrupp, med rätt budskap, i rätt tid. Då når vi effekt med vårt gemensamma arbete.

Vi går igenom innehållet i kommunikationsstrategin tillsammans i respektive satsning eller projekt med beställaren av kommunikationsarbetet.

Ladda ner mall för kommunikationsstrategi