Kommunikationsplattform

INTERN KOMMUNIKATION

delaktighet och dialog

Målet för den interna kommunikationen är att skapa delaktighet och dialog. Väl informerade medarbetare som får komma till tals skapar mer engagemang, förståelse och delaktighet. Samtidigt som vi själva vet vad som sker hos oss. Och först då innan vi berättar det externt.

Vi har själva ett informationsansvar – att se till att vi håller oss uppdaterade via de interna kanaler vi har.

Den interna kommunikationen ger medarbetare kunskap både om den egna verksamheten och de övergripande målen. Genom en god intern kommunikation främjar vi ”vi-känslan” och vi blir goda ambassadörer för LKF. Dessutom bidrar en god intern kommunikation till att vi behåller våra medarbetare och blir mer attraktiva när vi ska rekrytera nya.

 

Mål med vår interna kommunikation:

  • Vara tillgänglig via våra kanaler (intranät, bologgen, app, e-post etc)
  • Bidra till kunskap om våra mål och uppdrag på olika nivåer
  • Bygga den externa på den interna kommunikationen. Det vi berättar externt ska först förankras och förstås bland medarbetarna
  • Skapa dialog och främja synpunkter och goda idéer. Genom att vi delar med oss av kunskaper och erfarenheter så visar vi vilka vi är och gör oss ännu bättre och vi får roligare tillsammans.

Vår kommunikation internt bygger på att vi är tillgängliga och aktiva på t ex. intranät, BoLoggen, LKF appen och via e-post.