Kommunikationsplattform

EXTERN kommunikation

VÅR LEVANDE DIALOG
MED OMVÄRLDEN

Vi som jobbar på LKF har ett viktigt uppdrag – våra kunders bästa. Våra målgrupper har en självklar rätt att få information och det är vår skyldighet att underlätta för kunderna när de kontaktar oss. Vi ska vara tillgängliga, tydliga och proaktiva i vårt arbete där kommunikation är en del av vardagen.

Genom vår externa kommunikation – att vi använder kanaler där vi når effekt och kommunicerar tydligt med LKF som avsändare enligt vår grafiska manual, så når vi bättre förståelse och bygger vårt varumärke och därmed också oss själva.

 

Mål med vår externa kommunikation:

  • Ett bra, professionellt bemötande och ha god tillgänglighet. Våra målgrupper ska få snabba, korrekta och tydliga svar oavsett vilken kontaktväg som används.
  • Alla tar ansvar så det vi vill kommunicera når ut till berörd målgrupp via våra kanaler i rätt tid
  • Ta ansvar så att språk och budskap anpassas till målgruppens behov och förutsättningar
  • Aktivt arbeta med dialog i olika former