Verktyg

Ansvar

Vi äger alla
kommunikationen

Kommunikationsenhetens uppdrag

Vårt fokus ligger på att vara ett stöd i verksamheternas måluppfyllelse och med vår spetskompetens underhålla och utveckla den interna och externa informationen. Utgångspunkten för vår kommunikation är, som i allt annat vi gör, våra värdeord; mänsklig, utvecklande, långsiktig och pålitlig.

Vi ska stötta och utveckla hela organisationens kommunikation för att öka känslan av samhörighet, förståelsen och engagemanget för LKFs uppdrag. Detta innebär att se till så att rätt, relevant information till våra olika målgrupper kommuniceras i rätt kanaler.

Kommunikationens mål är först och främst bidra till att organisationens olika mål uppfylls. Detta innebär analys, planering, genomförande, uppföljning och utveckling av kommunikationsarbete och kommunikationskanaler – där vi är delaktiga och kan stötta genom hela processen.

 

Ägandeskap – vi äger alla kommunikationen

Alla som arbetar på LKF är ansvariga för att se till att hålla sig uppdaterade och att kommunicera. Du är bäst på det du gör och du vet vad när det är någonting på gång – allt från oförutsedda händelser till stora satsningar till mindre aktiviteter. Många delar av vår vardag består av guldkorn som vi kan berätta för fler om – både för varandra, för våra hyresgäster och andra som är intresserade. Och ibland är det de små sakerna som talar till hjärtat som blir de stora nyheterna.

Det är alltså du som äger ”VAD:et”, vad som sker och vad som behöver lyftas. Tillsammans med dig kan vi planera och kommunicera så fler får insyn och vi får möjlighet att lyfta allt det bra vi gör.

När det gäller kommunikationsenhetens roll så handlar det mer om ”HUR:et” – hur vi kan kommunicera det ni gör och ska göra, vilka kanaler vi kan använda, hur budskapen ska se ut, vem är bäst lämpad att uttala sig och hur vi kan följa upp kommunikationen. Att sedan se till att vi verkligen följer upp är en del i vårt gemensamma förbättringsarbete.

För dig att fundera över – i ditt arbete:

 

VAD – verksamheter/enheter/avdelningar

  • Vad är det som är på gång i vår verksamhet?
  • Vad är det vi gör bra?
  • Vad är det för utmaningar vi står inför som bör kommuniceras?
  • Vad vill vi att andra internt i på LKF ska veta om oss och vårt arbete?

 

Så kan vi hjälpa dig:

 

HUR – kommunikationsenheten

  • Hur kan vi formuleras oss mot målgrupperna?
  • Hur kan vi nå målgrupperna?
  • Hur gör vi budskapen tydliga?
  • Hur kan vi följa upp kommunikationssatsningen?