Vår värld Vision, löften och värdeord

Fler och bättre hem

För att leva upp till vår vision krävs en fortsatt förflyttning, med våra kunders behov i fokus. Förflyttningen är i mångt och mycket kulturell och tar avstamp i våra värdeord, som nu kompletterats med våra kundlöften.

Vision

LKFs vision är en framtid med fler och bättre hem.

Hemmet är en viktig del av människans vardag och de som trivs med sitt boende är oftast mer nöjda med sina liv. Bra bostäder gör Lund mer attraktivt för både människor och företag, så att kommunen kan fortsätta utvecklas. Därför söker vi mark, så att vi kan bygga fler bostäder till rimliga kostnader.

Vi investerar i framtiden, genom att bygga nytt och genom att ta hand om och utveckla de fastigheter vi redan har. Vi agerar hållbart och miljösmart. Vi ger våra hyresgäster större möjlighet att påverka sitt boende så att deras hem blir bättre för dem.

Våra tre kundlöften:

  • En hyresvärd som bryr sig
  • Ett hem för dig
  • En plats att trivas på

Våra värdeord

Mänsklig

Vi vill göra livet lite enklare för de människor vi möter. Därför är vi nyfikna och prestigelösa och agerar med omtanke om människor, hus och miljö.

Pålitlig

Vi vill att människor ska lita på oss och känna sig trygga. Därför möter vi andra med respekt och vinner deras förtroende genom att vara ärliga och hålla vad vi lovar.

Långsiktig

Vi vill uppnå bästa resultat till rimliga kostnader. Därför arbetar vi långsiktigt och affärsmässigt med kundrelationer och boendemiljöer. Vi ser framåt, bygger hållbart och agerar miljösmart.

Utvecklande

Vi vill alltid bli bättre. Därför provar vi nya idéer, förslag och arbetssätt. Vi strävar mot ständiga förbättringar, utvecklar våra kompetenser och växer med utmaningar.