Verktyg

Verktyg

Presentation av affärsplan i Power Point format.

Ladda ner

Introfilm i mp4 format

Ladda ner

Infoblad i PDF format.

Ladda ner

Presentation av affärsplan i Microsoft Sway format.

Öppna