Introduktion

Därför behöver LKF en affärsplan!

Affärsplanen är vår ryggrad och vår vägvisare. Utifrån den tar vi oss tillsammans fram mot vår vision.

Planen beskriver vår omvärld, hur den påverkar oss och vilka förutsättningar den skapar för vår verksamhet. Vi frågar oss vilka trender som påverkar oss redan i dag och vilka som kan ha betydelse för våra kunder och för framtidens boende. Affärsplanen beskriver också hur vi vill möta våra kunder, både i dag och i framtiden, samt hur Lunds framtida behov ser ut.

Mer konkret beskriver affärsplanen hur vi som organisation ska arbeta för att nå våra uppsatta kundlöften. Vi beskriver de tre löftena och berättar hur vi ska arbeta för att uppfylla dem, via olika initiativ. Dessutom har vi satt upp strategier som beskriver hur både löften och initiativ ska förverkligas. Vi ser också över vilka risker och möjligheter vi har att förhålla oss till.

Affärsplanen är resultatet av en intern process, som hjälpt oss förstå hur både vi själva och våra kunder uppfattar omvärlden. Dessa insikter har vi sedan satt i relation till våra interna i förutsättningar – vår värld – för att bedöma vad vi behöver göra för att skapa en framtid där kundernas behov tydligt styr vår verksamhet.

Vi hoppas att vårt sätt att arbeta ska skapa långsiktigt hållbara lösningar och goda relationer med våra ägare, intressenter och kunder.