Vår värld Samhällsansvar

Starkt samhällsansvar

En långsiktigt hållbar affärsmodell bygger på att kunna möta våra nuvarande kunders behov och samtidigt ta ansvar för en hållbar utveckling, så att även kommande generationers behov kan uppfyllas.

Klimatförändringarna kommer på lång sikt att inverka på vår förmåga att erbjuda våra hyresgäster de hem som de efterfrågar. Påverkan kan till exempel ske via förändrad tillgång till byggmaterial eller genom extrema väderförhållanden, med konsekvenser både för våra utemiljöer och vårt inomhusklimat.

Våra bostadsområden och våra hyresgäster är en del av Lund. Samtidigt påverkar kommuninvånarna och det som sker i Lund våra bostadsområden och hyresgäster. Att agera för social hållbarhet skapar värden såväl för oss som för våra hyresgäster och ägare.

Initiativ för samhällsansvar:

Vi ska ta vårt ansvar för att minska vår klimatpåverkan.

Vi ska öka vår förmåga att hantera klimatförändringar.

Vi ska agera för ett socialt hållbart Lund.

Mål 2024

  • Byggprocessen (A1-A5): Klimatpåverkan kg CO2ekv. / kvm BTA och år Utreds
  • Energiförbrukning kWh/kvm Atemp o år (el+värme) Utreds
  • Kolförråd i mark (ton kol) Utreds