Vår framtid Kundlöfte: En hyresvärd som bryr sig

Lätt & Rätt service

Vi vill göra det enkelt för dig att kontakta oss när och hur du vill

Kundlöfte: En hyresvärd som bryr sig

Att du ska ha ditt eget hem är bara en pusselbit. Visst, på ett sätt är det både starten och målet på en resa. Men det är inte bara genom att tillhandahålla bostäder och hem som vi som hyresvärd har gjort vårt. Vi vill att du ska trivas, nej, älska att bo där du valt att leva ditt liv. Vi vill vara den som bryr sig. Som gör att det är lätt att flytta in och ut. Som ser till att det är smidigt att höra av sig om något går på tok. Det ska vara flexibelt, transparent och vi vill att du ska veta att vi lyssnar. På ris likväl som ros. Vi försöker förnya, utveckla och ständigt bli en bättre hyresvärd. För när du är nöjd, då vet vi att vi är på rätt väg.

Initiativ

Vi vill göra det enkelt för dig att kontakta oss när och hur du vill.

Vi ger dig alltid ett personligt bemötande.

Vi lyssnar på dig och gör vårt yttersta för att hitta den bästa lösningen.

Vi bryr oss om din boendemiljö och gör dig gärna delaktig i utvecklingen av den.

Strategier för att förverkliga våra löften och initiativ

För att förverkliga kundlöftet att vara en hyresvärd som bryr sig ser vi gärna att LKF erbjuder ett bekymmerslöst boende, där vi tar hand om dig när problem uppstår eller våra tjänster önskas. Våra kunders krav på enkelhet skapar förväntningar på LKFs värdskap och kundfokus. Genom att resan mot Lätt & Rätt service har påbörjats, kommer det att inverka på vår kultur och vårt sätt att arbeta. Vårt kundcenter är den första kontakten in till oss, där så många ärenden som möjligt kan lösas. Det innebär förändrade arbetssätt, som ställer ökade krav på kompetens och informationsutbyte samt kund- och användarvänliga processer.

Kundernas erfarenhet från digitala tjänster skapar helt nya krav på enkelhet. Det finns tjänster i samhället där våra hyresgäster kan få exempelvis hemleverans. Våra fastigheter är idag inte byggda för att hyresgästen friktionsfritt ska kunna nyttja dessa tjänster. Men vi vill framöver skapa sömlösa, enkla och tillgängliga kundupplevelser.

Mål 2024

LKF är mån om hyresgästerna

Mål > 90 % varav mycket nöjda 55 %

Risker och möjligheter

Att berätta för våra kunder vad vi vill åstadkomma och lova förändring, kräver vilja och engagemang. Framför allt vill vi visa att vi verkligen bryr oss och lyssnar på våra kunder. Vi vill också erbjuda hjälp och stöd längs vägen. Genom ett nära samarbete, där kunden ges möjlighet till inflytande över sitt boende, det vill säga vår service och tjänst, kan vi utveckla både oss och vår verksamhet.

Att erbjuda nya möjligheter kan ta resurser. Att göra rätt saker kan därför även kräva modet att sluta med sådant som kunderna inte önskar.

Mot detta ska ställas de förhoppningar som finns: att våra kunder verkligen upplever en stor skillnad och att denna plan ska bidra till allas vår utveckling. En utveckling som leder till att LKF blir ett starkare varumärke, med stolta och nöjda kunder och ägare.