Introduktion

Hur möter vi framtiden, tillsammans?

Våra kunder formar vilka vi är. Deras behov är en grundpelare för våra mål och vår organisation. Via den här affärsplanen, och genom att leva upp till våra nya kundlöften, vill vi på LKF ta oss fram mot vår vision. I planen beskriver vi vad vi ser i vår omvärld och pekar också ut de trender som vi anser påverkar oss redan i dag och som kan ha betydelse för våra kunder och för framtidens boende.

Det är bara att inse: redan i dag är digitala tjänster en av flera självklarheter för merparten av våra kunder. Användandet av dessa tjänster har ökat dramatiskt, vilket redan nu förändrar vårt sätt att leva; mer än vi kanske inser. Denna nya verklighet innebär att våra kunder förväntar sig motsvarande lösningar även hos LKF, digitala eller inte. Lösningar som enkelt svarar mot deras behov. Men med dagens förändringstakt har vi svårt att leva upp till detta fullt ut. Därför behöver vi hitta en väg framåt och ett arbetssätt som minskar ”gapet” mellan våra kunders förväntningar och vårt tjänsteutbud, samt även vårt kundbemötande. Ambitionen är att ligga steget före kundernas förväntningar.

Men för att på djupet förstå dagsläget gäller det att även minnas sin historia. På så vis kan vi, i en tid full av förändringar, värna om våra kärnvärden. LKF är en del av Sveriges allmännytta och därmed en viktig del i det svenska välfärdssamhället, som växte fram efter andra världskriget. Allmännyttans uppgift har sedan dess sett likadan ut: Att erbjuda bra boende till rimliga kostnader för alla. Något som däremot förändrats rejält är vårt sätt att leva. Sverige av i dag ser inte ut som det gjorde för 70 år sedan. Nya behov och beteendemönster skapar nya förväntningar.

I dag har LKF god konkurrenskraft, boendekvalitet och finansiell styrka. Det ger oss möjlighet och kraft att se framåt. Just nu är marknaden stark. Men förändringar kan ske snabbt, vilket vi märkt allt tydligare de senaste åren. Därför är det viktigt att vi alltid blickar framåt. För ett långsiktigt och hållbart agerande krävs utblick och mod; mod att våga pröva sig själv och sitt erbjudande, i tid.

Ambitionen med affärsplanen är att visa hur våra kunder och vi själva uppfattar vår omvärld i dag och hur vi utifrån detta tillsammans blickar framåt för att skapa långsiktigt hållbara lösningar och relationer för såväl ägare som intressenter, medarbetare och kunder.

Tillsammans ser vi framåt!