Vår omvärld Trender

Hur påverkar trenderna
framtidens boende?

När behov och beteenden förändras behöver formerna för boende följa efter. Det kan bland annat innebära att vi behöver forma nya sätt att bo tillsammans, till exempel delningsbostäder med olika delningstjänster. Eller att barnpassning inte alltid behöver finnas intill våra hem, utan istället kan finnas i anslutning till föräldrarnas arbetsplats.

Utifrån trenderna på föregående uppslag ser vi sex faktorer/områden som kommer att prägla och påverka framtidens boende:

Den flexibla familjen

I dag är arbetsplatser, relationer och intressen i konstant förändring. Att planera 5–10 år framåt blir allt svårare. Fler och fler väljer att resa bort under föräldraledigheten, arbeta som frilans, i projektform eller inom gigekonomin (där fasta anställningar ersätts med tillfälliga jobb-gig). Detta, i kombination med ett digitalt arbetssätt, ställer nya krav på våra hem. Våra kunder kräver flexibla lösningar både inom och utanför hemmet. Många blir också mer öppna för att dela ytor. Hur tar vi bättre hänsyn till dessa förutsättningar när vi skapar framtidens hem?

Det proaktiva hemmet

Det smarta hemmet är än så länge ganska osmart. Många aktörer har kört sina egna race, utan att samarbeta för användarens bästa. Men under 2019 lanserade Google, Apple, Amazon, IKEA med flera en ny gemensam standard för smarta hem. Inte bara uppkopplat, utan smart. Från att du styr prylarna till att de uppkopplade sakerna styr hemmet åt dig. De kommande åren kommer att bli händelserika. Snart går våra hem i bästa fall från att vara ”bara” uppkopplade till att vara just smarta.

En friktionsfri vardag

Vad är egentligen en enkel vardag? Svaren på den frågan ändras konstant. Det som var en smidig (digital) upplevelse för några år sedan, upplevs i dag ofta som otänkbart långsam och krånglig. Förväntan på att tjänster och produkter ska vara just enkla förändras snabbt och här gäller det att anpassa sig efter kundernas önskemål. När upplevelserna inom ett område förbättras så påverkar det våra förväntningar på vad en upplevelse är, oavsett område. Alltså: när andra tjänster blir bekvämare ökar förväntningarna även på fastighetsägare.

Generationsväxlingen

Dagens och framtidens pensionärer blir allt piggare och lever ofta ett aktivt och rörligt liv. Efter ett långt arbetsliv upplever många, om de har hälsan med sig, en stor frihet. Vissa väljer att flytta tillbaka till stan, till ett mindre boende medan andra köper ett hus på landet. Många väljer också att tillbringa mer tid på resande fot. Det är helt enkelt hög tid att tänka till om hur den äldre generationen vill leva sina liv framåt och hur de vill bo. Vad erbjuder vi dem? Är det ett boende som delas mellan generationer, eller ett delningsboende för kvinnor? Eller bostäder för äldre där de tekniska lösningarna anpassats för just denna målgrupp?

Tillgångssamhället

Att ha lätt och obegränsad tillgång till varor och tjänster utan att för den skull behöva äga dem, är ett relativt nytt fenomen (även om det absolut funnits föregångare och liknande idéer till exempel på 1970-talet). Det här tankesättet förändrar privatekonomin mycket och kan ses som en ny affärsmodell. När delningsekonomin tar över, minskar behovet av att äga. Hur påverkar det boendet? Och vilka saker är vi inte villiga att dela? Att dela bilar och cyklar börjar vi vänja oss vid. Men hur är det med hushållsprodukter och möbler? Tester pågår redan i båda dessa fall.

Hållbarhet

Att den globala uppvärmningen påverkar oss alla vet vi. Ändå händer totalt sett alldeles för lite för att situationen ska förändras. Konsumentkraven växer dock och de flesta företag och organisationer har höga hållbarhetsmål. Hur gör vi för att klara en framtid där förutsättningarna för att producera och transportera livsmedel och energi påverkar våra samhällen? Behöver vi bli mer självförsörjande? Finns det lokala alternativ att väcka liv i? När det gäller bostäder och fastigheter finns det fortsatt mycket att förändra, både när det gäller bygg- och konstruktionsfasen, men även när det gäller människors beteende och livsstil.

Hur pandemin varaktigt påverkar våra beteenden vet vi inte i dag, men många redan befintliga beteenden har förstärkts. Kanske kommer dessa beteenden att bestå och nya att skapas.