Vår omvärld Skåne

Ett växande Skåne med tre starka storstäder

LKF har förmånen att finnas i en region som är under stark tillväxt, där Lund tillsammans med Malmö och Helsingborg fortsätter att locka till sig både företag och nya invånare. Det är framför allt västra Skåne som växer och mycket talar för att tillväxten kommer att fortsätta under överblickbar framtid. Hela västra Skåne går att betrakta som en gemensam arbetsmarknad, med Köpenhamnsregionen på pendlingsavstånd.

Malmö och Köpenhamn ses som dragloken i regionens expansion. Men det hindrar inte Lund och Helsingborg, samt en rad mindre orter runt dessa städer, från att vara starka aktörer och även vara en viktig del av tillväxten. Många talar om vikten av det flerkärniga Skåne, för att klara en fortsatt tillväxt. I Skåne kan du ”bo på landet” och samtidigt ha flera storstäder inom räckhåll.

Men även om möjligheten att bo i ett mindre samhälle och pendla till någon av regionens större städer funnits en längre tid, är det ändå Malmö, Lund och Helsingborg som växer starkast. De har tagit en större del av tillväxten än resten av Skåne. En anledning kan vara att det i stadsmiljöer finns större möjligheter och ett större urval av arbetstillfällen, kultur och kommunikationer.

En rad större satsningar och projekt, både innanför och i närheten av vår region, påverkar och bidrar till regionens tillväxt. Hur kommer vi till exempel att påverkas av bygget av tunneln under Fehrman Belt, som kommer att skapa snabbare förbindelser till Hamburg, eller bygget av en metro i Köpenhamn?

De senaste tio åren har det årligen byggts ungefär 6 000 bostäder i Skåne.

Befolkningen i Skåne ökar med 12 000 – 14 000 personer per år.