Vår värld Ekonomi

Stabil ekonomi

För att kunna förverkliga våra kund- och medarbetarlöften och samtidigt erbjuda rimliga hyror, samt en trygg och stabil hyresutveckling, krävs även rimlig lönsamhet. Det bygger över tid en finansiell styrka, som ger möjlighet att utveckla våra hem och bostadsområden och gör att vi samtidigt kan växa genom att investera i nya hem. För detta krävs en god ekonomisk utveckling och hållbarhet, vilket vi vill säkerställa genom följande initiativ.

Initiativ för ekonomisk hållbarhet:

Nå en, för branschen, god lönsamhet.

Ha ett affärsmässigt agerande.

Ha en finansiell styrka.

Strategier för att förverkliga våra löften och initiativ

För att förverkliga våra kundlöften behöver vi skapa tillräckligt överskott från verksamheten, för att växa och samtidigt orka bära dess risk.

Vi följer vår lönsamhet, dels mot marknaden för bibehållen konkurrenskraft och dels mot vår egen verksamhets kostnader och bokförda värden, så att vi klarar att bära vår självkostnad. Grunden för våra intäkter sätts genom hyressättning som vilar på Lundamodellen, där varje enskilt hem värderas och prissätts utifrån flera faktorer.

Utöver intäkterna från bostäderna tillkommer hyresintäkter för 300 lokaler och 1 100 uthyrningsenheter, exempelvis förrådsutrymmen. Därtill kan vi erbjuda våra kunder drygt 3 600 garage- och 2 900 parkeringsplatser. En verksamhet där vi ser möjligheter att på sikt utveckla vår lönsamhet.

För att hantera vår finansiella risk vill vi hålla en god balans mellan vårt eget kapital och det lånade kapitalet. Det mäter vi genom synlig soliditet. På så vi kan vi investera och växa i hög takt, men säkra den finansiella tryggheten för bolaget, ägare och kunder.

Mål 2024

  • Direktavkastning på fastigheternas marknadsvärde på minst 3 %
  • Avkastning på totalt kapital ska uppgå till minst 3 %
  • Synlig soliditet på minst 18 %

Risker och möjligheter

Dagens extremt låga ränteläge ger möjligheter att växa både genom investeringar i verksamheten och nya bostäder. Vid en snabb expansion är det viktigt att gå i takt med den ekonomiska tillväxten för att balansera risken i verksamheten, som känsligheten mot framtida räntehöjningar.

Genom affärsmässigt avvägda beslut, där risker och möjligheter ställs mot varandra i kombination med en effektiv och kundorienterad verksamhet, kan vi växa tryggt.