Vår värld Bostadsmarknad

Låst läge trots hög bostadsproduktion

Hur ser LKFs marknadssituation ut? Vårt bestånd består av drygt 10 000 hyresbostäder och cirka 1 200 kategoribostäder (studentbostäder och särskilt boende för äldre). Det innebär att ungefär hälften av Lunds hyresrätter finns hos oss och att LKF är den största aktören på Lunds hyresrättsmarknad.

Nyproduktion

Under 2017 – 2020 byggstartade LKF 1 158 lägenheter, vilket i snitt ger 290 nya lägenheter per år. Under 2021 – 2024 planerar vi att bygga cirka 1 000 – 1 200 nya bostäder.

I vår projektportfölj för planerad nyproduktion finns för närvarande drygt 2 000 bostäder. Bland de projekt som ryms i portföljen september 2020 finns två tredjedelar i Lunds tätort. Resten finns i Stångby och i de östra kommundelarna.

Hur kan vi bidra till att låsa upp Lunds bostadsmarknad?

Behovet av bostäder i allmänhet, och hyresbostäder i synnerhet, är stort i Lund. I slutet av september 2020 fanns det mer än 79 000 registrerade i LKFs bostadskö. Av dessa är ungefär 9 000 aktivt sökande till de runt 240 lägenheter som varje kvartal finns tillgängliga för uthyrning. Siffran över aktiva sökande visar den verkliga efterfrågan, eftersom man som sökande bara får tacka nej tre gånger till en erbjuden lägenhet för att behålla sin köplats. 81 procent av de sökande är under 50 år. Av dessa är 39 procent 18 – 29 år och 25 procent 30 – 39 år.

Låg omflyttning

Den totala omflyttningen är mycket låg, under 10 procent. Även om omflyttningen har ökat något under 2020, så har trenden varit sjunkande de senaste åren. Befintliga hyresgäster får räkna sina köpoäng dubbelt, för att stimulera omflyttning. Av den totala omflyttningen utgör den interna omflyttningen 33 procent. Trots dessa insatser är omflyttningen alltså låg. Och ju mindre omflyttningen är, desto längre blir vår bostadskö. Trots en hög bostadsproduktion är läget med andra ord låst och orörligt.

Fastän LKF alltså har över 10 000 bostäder, kan vi i dag inte möta den efterfrågan på bostäder som finns, än mindre fullt ut hjälpa dem som vill byta sin bostad inom vårt bestånd. De som i dag bor hos LKF ger oss överlag gott betyg, men den här inlåsningen präglar i viss utsträckning våra kundrelationer, vilket vi vill komma ifrån.

10 000

LKF har drygt 10 000 hyresbostäder och 1 200 kategoribostäder (studentbostäder och särskilt
boende för äldre).

50 %

50 % av Lunds hyresrätter är LKFs, vilket gör oss till Lunds största hyresaktör.

290

290 lägenheter per år byggstartades i snitt 2017 – 2020.

79 000

79 000 personer var registrerade i LKFs bostadskö (sep 2020).

9 000

Cirka 9 000 var aktivt sökande (dvs visade intresse under det senaste kvartalet).

39 %

39 % av de sökande är 18 – 29 år (sep 2020).

1 000 – 1 200

1 000 – 1 200 nya bostäder planerar vi att bygga 2021 – 2024.

2 000

Cirka 2 000 lägenheter fanns i projektportföljen under 2020.