XPLORION – HÅLLBARHETEN FLYTTAR IN LKF 75 ÅR – en resa i tid och rum

Bild som visar en familj med två föräldrar och ett barn som busar vid ingången till Xplorion. Spårvagnen kör förbi på gatan i bakgrunden.

Xplorion och framtiden

Framtiden är redan här. Det uttrycket passar bra när vi pratar om Xplorion på Brunnshög – innovation och nytänkande i dag – för en ännu mer hållbar livsstil i Lund i morgon.

Många tankar och lösningar har sett dagens ljus i Xplorion och de följer nu med i framtida projekt. Som att fortsätta med klimatanpassade lösningar i byggprocessen och att alltid ha en levande dialog med kunderna.

– Vi ska fortsätta utmana oss själva och branschen genom att lyfta det hållbara boendet, säger förvaltningschef Håkan Nilsson.

En viktig utgångspunkt i Xplorion är att det ska vara lätt att göra rätt – i betydelsen att leva hållbart i vardagen. För att göra det just lätt finns på Xplorion till exempel såväl bilpool som cykelpool, med lådcyklar som enkelt kan köras ända fram till ytterdörren.

– Just mobilitetsfrågan har varit viktig här och vi tar med oss värdefulla synpunkter från kunderna. Erfarenheterna kan vi ta med oss både i framtida projekt men också in i befintligt bestånd, säger Håkan Nilsson.

Utveckling genom dialog

En levande och löpande dialog med kunderna är a och o för det hållbara boendet.

– Vi behöver lyssna på våra kunders behov och förväntningar. Från tidig utformning av projekt och fortsatt genom processen, säger Håkan Nilsson. Vad behöver kunderna för att kunna göra smarta val utifrån dagens förutsättningar? Har vi tänkt rätt eller behöver vi tänka om för att det ska vara användarvänligt?

Nästa framtidsprojekt planeras redan, nu i nordöstra Lund. Projektet har ett helhetsperspektiv för hållbart byggande, vilket bland annat betyder att vi ska ha ett lågt koldioxidavtryck från byggmaterialen men också genom hela byggnadens livslängd.

– Nu tar vi ett helhetsgrepp kring klimatfrågan genom att använda olika typer av material som kan lära oss så mycket som möjligt om framtidens byggande. Vi kommer bland annat att testa återbrukslösningar i en del genom att till exempel använda återbrukat tegel och material som blivit över från tidigare projekt.

– Vi ska bygga bostäder som ska stå kvar länge, förvaltas och underhållas. Vi ska uppnå ett klimat­neutralt byggande och samtidigt fortsätta skapa bra förutsättningar för en hållbar livsstil för våra hyresgäster, avslutar Håkan Nilsson.

Bild som visar byggandet av Brunnshög längs med Brunnshögsgatan. Spårvagnshållplatsen syns i förgrunden och Xplorion i bakgrunden.

Fakta Xplorion

Xplorion ligger på Brunnshög, en stadsdel som är ett föredöme för klimat­smart byggande där det i framtiden
beräknas bo och arbeta 40 000 personer.

Fokus på Xplorion är klimatsmarta lösningar, både i själva byggandet men också för hyresgästernas levnadssätt.

I december 2020 flyttade hyres­gästerna in och samma år utsågs Xplorion till årets klimatsmarta boende av Allmän­nyttan.

Xplorion består av 54 lägenheter om 1 till 3 rum och kök.

Svartvitt fotografi på en person som lägger in tvätt i en tvättmaskin i en tvättstuga.

Från delad tvättstuga till delningsekonomi

Vi på LKF anpassar våra boenden efter hyresgästens behov! Från den gamla goda tiden med banbrytande idéer om gemensamma tvättrum till dagens innovativa boendelösningar – där det delade boendet står i fokus. En del i vår utveckling är gemensamhetsboende, där hyresgästerna bor själva, men lever tillsammans. I framtiden finns det rum för alla.

Bilden visar ett gäng människor som umgås avslappnat i ett vardagsrum.