MILJONPROGRAMMET LKF 75 ÅR – en resa i tid och rum

En miljon bostäder för att bygga bort bostadsbristen

1965 beslutade svenska staten om det så kallade miljonprogrammet – ett politiskt löfte om att bygga en miljon nya bostäder på tio år. Målet var att bygga bort bostadsbristen en gång för alla, dessutom skulle trångboddheten avskaffas och bostadsstandarden höjas. Ett rationellt och effektivt byggande formade områden av betong och asfalt. En byggnadsarbetare färdigställde till exempel dubbelt så många lägenheter om året 1965 jämfört med 1950. Förutom bostadsbyggandet förstärktes också infrastrukturen med vägar, teknisk försörjning, skolor och sjukhus. Under åren 1965-1975 växte LKF från 1 209 lägenheter till 3 500 och de stora utbyggnadsområdena var Norra Fäladen och Linero.