LKFs BESTÅND över tid LKF 75 ÅR  – en resa i tid och rum  

Renderad bild över ett framtida Lund på avstånd. Vinkeln är i fågelperspektiv och visar åkrar i förgrunden och sedan en stad som växer fram mot Öresund.

LKF har haft en viktig roll i Lunds stadsutveckling i 75 år

Vi investerar i framtiden genom att bygga nytt och genom att ta hand om och utveckla de fastigheter vi redan har. Från 186 bostäder när LKF bildades år 1947 till de 10 424 bostäder vi äger idag – vi har byggt många olika typer av hyresbostäder genom åren. Vi är stolta över att kunna bidra med en mångfald av bostadsområden och hustyper i Lunds kommun. Se hur vårt bostadsbestånd har förändrats genom åren.

1947

– totalt 186 bostäder

LKF bildas  Det första område som LKF byggde var Pilelyckan/Stenmästarområdet, i västra Lund. Området är typiskt för sin tid med grannskapsplanering.

1960

– totalt 906 bostäder

Miljonprogrammet  1965–1975 växte LKF från 1 209 till 3 500 lägenheter. Det byggdes mycket på Linero och Norra Fäladen.

1970

– totalt 2 112 bostäder

Lund växer  Södra Sandby, Dalby, Veberöd och Genarps kommuner blev en del av i Lunds kommun. Det innebar att LKFs bestånd ökade med 400 hyresbostäder.

1980

– totalt 4 249 bostäder

Byggboom  Bland annat byggdes tio bostadsprojekt i Lunds innerstad 1975–1985, på stadens mest attraktiva tomter. 

1990

– totalt 5 857 bostäder

Minskat byggande  LKF köpte flera äldre bostadshus, bland annat på Klostergården. För att bli mindre beroende av ränte­bidrag var det ett bra tillfälle att köpa fastigheter när priserna föll.

2000

– totalt 7 658 bostäder

Teknikutveckling och klimatfrågor  Byggandet påverkades av oron för framtidens energiförsörjning och behovet att värna om jordens tillgångar. Den snabba teknikutvecklingen och tillgängligheten till internet ställde både krav och gav förutsättningar.

2010

– totalt 8 729 bostäder

LKF började bygga hyresrätter i den nya stadsdelen Södra Råbylund. 2014–2021 genomgår Linero en ombyggnads- och förnyelseprocess. 

2020

– totalt 10 210 bostäder

Hög efterfrågan på hyresbostäder och hållbarhetsfrågan blir allt viktigare  LKF bygger för att tillgodose den höga efter­frågan på hyresbostäder både i Lund stad och utanför. På 2020-talet har Lunds nya hållbara stadsdel Brunnshög vuxit snabbt.