JONAS BIRGERSSON OM FRAMTIDEN LKF 75 ÅR – en resa i tid och rum

Framtidens hem är du själv med och skapar

I Jonas Birgerssons framtidsvision har alla hyresgäster en personlig kontrollpanel. I kombination med
artificiell intelligens och öppna it-
system kan ditt hem därmed anpassas efter just dina behov.

– Om 20 år kommer våra it-system att vara öppna och det kommer inte att ha någon betydelse vilket märke din dator, läsplatta eller mobil har. I stället kommer vi att kunna ställa in en egen webb-kontrollpanel, dator eller mobil, för att sedan plugga in dem i ett it-system som är tillgängligt för alla, säger Jonas Birgersson.

Hur skulle det påverka LKF och hyresgästerna?

– Jag ser framför mig att LKF bygger lägenheterna och rummen, medan varje individ kommer att ha väldigt olika upplevelser i dem. Hyresvärden kommer i framtiden inte att bestämma åt dig, utan du konfigurerar själv ditt hem utifrån dina behov, som kan ändras över tid.

Vilka är fördelarna?

– Människor kan bo längre på samma plats. En lägenhet och dess digitala tjänster kan enkelt ändras utifrån varje individs ändrade levnadsförhållanden. Den som väljer att flytta kan enkelt ta med sig sin kontrollpanel och plugga in den på nästa ställe.

Men det gäller att göra det enkelt och smart från start. LKFs uppdrag är att sänka tröskeln för var och en – för det ska vara enkelt att vara med!

Berätta mer om de tekniska lösningarna!

– Det jag ser framför mig bygger på artificiell intelligens, en teknik som kan hjälpa oss att tolka ljud och bild. Din personliga kontrollpanel kan då, med hjälp av kamera, mikrofon och högtalare, lära sig att känna igen dig och dina ansikts- och kroppsuttryck. Utifrån denna information kan kontrollpanelen sedan ge dig den musik eller den belysning som dagens sinnesstämning kräver.

Hur ser du på frågan om integritet?

– Detta är vår tids nyckelfråga. Här kan LKF genom kloka leverantörskrav skapa en riktig användarmakt, där hyresgästerna kan styra vad till exempel en kamera ska dela med sig av till andra system.

Vilka är riskerna?

– Det är att vi håller kvar i det gamla. Den tekniska utvecklingen kommer att ske oavsett om vi hänger på eller inte. Är vi inte med så missar vi möjligheten att anpassa tekniken till våra värderingar

Vad tror du framåt om ägande kontra delande?

– Ägande kommer att fortsätta vara intressant i framtiden, men vi kommer i större utsträckning än i dag att dela saker. Delande och ägande står inte i motsatsförhållande till vartannat, tvärt om. I stället för tomma hus och bilar kan vi dela. Det är bra om individer äger saker, för de är ofta mer öppna för förändringar än företag och stora organisationer.

Surfplatta med ett exempel på hur Boportalen kan komma att se ut i framtiden. På bilden är Boportalen uppkopplad så att den fungerar som en kontrollpanel för flera tjänster och funktioner i hemmet.

Fakta Jonas Birgersson

Jonas Birgersson är vd för Labs², som utvecklar affärssystemet BRIKKS för avancerade och automatiserade bredbandstjänster. Han är även styrelseordförande i ViaEuropa, som bland annat levererar öppet fibernät till LKF. Han var en av Sveriges bredbandspionjärer och har ett förflutet som grundare av Framtidsfabriken och Bredbandsbolaget.