Bostäder för alla

– lika aktuellt 1947 som 2022

 

Det är lärorikt att tänka tillbaka och att ta vara på sin historia. Jag är bland annat nyfiken på hur diskussionerna gick på LKFs första styrelsemöte den 12 juni 1947. Tänk vilka samtal de hade kring LKFs roll i att skapa nya hem och bostadsområden att trivas i. Det lär jag aldrig få veta, men det är spännande att tänka på!

Bara två år efter andra världskrigets slut grundades alltså LKF, då vid namn Lunds stads fastighetsaktiebolag. Uppdraget var i princip detsamma då som nu, om än med annorlunda förutsättningar: att skapa bra och billiga bostäder åt alla.

I det här specialnumret av 72Kvadrat blickar vi bakåt, ser oss omkring i vår samtid samt försöker sia om framtiden. Vi vill hylla vår 75-åring genom att sätta det vi gjort i perspektiv och se vad vi kan ta med oss framåt: Vad kan vi lära av vår resa? Vilka likheter finns mellan hur vi byggde och bodde 1947 och vårt liv i dag, 2022? Och hur kan vi ta tillvara och anpassa våra hem efter våra hyresgästers framtida behov?

Enligt Mårten Belin, en arkitekt som LKF samarbetat med i flera år, så är det en hel del som går igen från 1940-talet. Cirklar sluts och idéer som var aktuella då dyker upp på nytt, anpassade efter vår tid. Han menar att många av de boendekvaliteter som vi lyfter i dag påminner om hur människor levde på 1940-talet. Att bo lite mindre och mer effektivt samt att dela till exempel tvättstuga och cykelförråd var lika aktuellt då som det är i dag.

Följ med på vår 75 åriga resa! Vi börjar i Folkhemssverige och nybyggarandan på Pilelyckan under 1940- och 1950-talen. Nästa stopp är miljonprogrammet och det som byggdes på Linero under 1960- och 1970-talen. Resan går därefter till 1980-talets expansion till samhällena utanför Lund, med Fågelhunden i Veberöd som exempel. Därefter landar vi i våra hållbarhetssatsningar, med Xplorion på Brunnshög i spetsen.

Avslutningsvis funderar vi över framtiden tillsammans med några av våra yngsta hyresgäster och en framtids­visionär.

Fredrik Millertson

vd, LKF

Porträttfotografi på vd, Fredrik Millerson. LKFs logotyp syns i bakgrunden.
Fredrik Millertson, vd LKF