GUNILLA FLYGARE OM FRAMTIDEN LKF 75 ÅR – en resa i tid och rum

”Fler kommer att vilja dela saker, bostäder och tjänster.”

Porträttbild på Gunilla Flygare.
Gunilla Flygare, affärsutvecklingschef LKF.

Gunilla Flygare är vice vd och affärsutvecklingschef på LKF. När hon blickar mot framtidens boende ser hon bland annat ett ökat delande av varor och tjänster, mer kollektivt boende och goda möjligheter till digitala tjänster.

Hur ser framtidens hyresbostäder ut i Lund?

– Klimatförändringar och hållbarhetsfrågor kommer att få en allt större påverkan. I takt med att fler blir medvetna om de här frågorna kommer kraven öka på att vi ställer om vårt samhälle. Dels för att rädda planeten och öka den biologiska mångfalden, dels för att hushålla med jordens resurser.

– Klimatförändringarna kommer också, i högre grad än nu, påverka placeringen av nya bostads­områden, så att vi kan hantera översvämningar och undviker att bygga på den bästa åkermarken. Kraven på att använda hållbara material och att återbruka material när vi bygger och renoverar kommer också att öka. Hur mycket och hur ofta ska vi egentligen bygga om och renovera? Hållbara, förnybara energilösningar är viktigt redan idag och denna utveckling kommer att fortsätta.

– Dessutom tror jag att ökade kostnader och brist på råvaror kommer att göra att vi ser mer yteffektiva bostäder.

Några andra framtidsspaningar?

Ett ökat intresse för olika typer av kollektivt boende. Det kommer i sin tur att påverka bostädernas utformning och innehåll. De gemensamma ytorna blir fler och större när fler vill umgås med grannar och vänner i gemensamma vardagsrum, kök och utemiljöer. Jag tror att fler vill ingå i ett socialt sammanhang, även om balansen mellan det egna privatlivet och det gemensamma kommer att fortsätta vara viktig.

– Delningsekonomin underlättar för den som inte vill äga och underhålla. Delningsekonomin kan också skapa ett större utbud och ge lägre kostnader. Att ingå i en bilpool, cykelpool, hyra kläder-, möbler- och verktyg blir mer och mer vanligt. Till exempel de gemensamma tvättstugorna som spås en renässans. Teknikutvecklingen kommer såklart också påverka hur vi bor. Digitala plattformar för att hantera inköp och tjänster och möjlighet att arbete på distans gör att vi rör oss i hemmet och boendemiljön på nya sätt.

Vad kommer framtidens hyresgäster att värdesätta?

– Jag tror att många kommer att söka bekvämlighet. Fler vill dela saker, bostäder och tjänster i stället för att äga dem. Jag tror också synen på våra totala levnadskostnader förändras, hyran kan innehålla kostnaden för tillgång till exempelvis bilpool, cykelpool, tjänster och gemensamma utrymmen. Kraven på ökad teknisk standard och möjlighet till ökad gemenskap tror jag hör framtiden till, precis som viljan att vara med och bidra till omställningen av vårt samhälle.

Hur ser du på LKFs framtida roll i Lunds utveckling?

– Vi vill fortsätta att utveckla Lunds attraktionskraft och skapa förutsättningar för en smart och trygg vardag. Vi vill också fortsätta att vara en hyresvärd som bryr sig. Vi ska skapa fler och bättre hem att trivas i, vilket innebär att se till att vårt bostadsutbud innehåller något för alla. Självklart fortsätter vi vårt arbete med hållbarhet, sett ur såväl klimat-, socialt som ekonomiskt perspektiv. Vi fortsätter med andra ord att arbeta som vi redan har arbetat i 75 år!