Vi bryr oss

Efter-bild på ett av husen på Linero som visar hur det blev när det är klart. Nyplanterade växter syns i förgrunden. Entrén har fått nya dörrar i trä och byggts ut. Delar av entrén är nu färgsatt i blått.

Linero – vi är klara

I den östra delen av Lund ligger Linero med kvarteren Eddan och Havamal. Sedan 2015 har LKF utfört ett omfattande ombyggnadsprojekt i de 681 lägenheterna på området. De 50 år gamla husen var i behov av modernisering och underhåll för att de skulle hålla för framtidens generationer. Och till sommaren 2021 är vi klara invändigt.

Före-bild på ett av husen på Linero som visar hur entré och fasad såg ut innan ombyggnadsprojektet.

Före ombyggnationen.

Området består av 28 trevåningslängor med totalt 681 lägenheter. Den korsande Vikingavägen går genom området, på södra sidan ligger Eddan och på den norra sidan Havamal.

Nöjda och engagerade hyresgäster

I nära dialog med de boende har omvandlingen av Linero utförts. Vi har varit noga med att lyssna in synpunkter från de boende och att vara transparenta i vår löpande information. I projektet har bland annat ingått renovering av badrum, nya avlopps- och vattenstammar, ny el i lägenheterna och solceller på samtliga tak.

Utemiljö skapar ett levande område

Även utemiljön har fått sig en rejäl upprustning. Ett av våra mål har varit att binda samman Eddan och Havamal. Detta för att skapa en gemenskap och ett mer levande område. Vi har satsat på att skapa många nya mötesplatser på Linero, detta är gjort i samverkan med hyresgäster. Allt för att skapa trygghet och trivsel, och många hyresgäster har uttryckt hur nöjda de är med att det satsas på deras boendemiljö.

Och nu, efter flera års ombyggnad står allting klart lagom till ännu en sommar på hemmaplan.

Tack till alla hyresgäster på Linero för ert engagemang, värdefulla synpunkter och stora tålamod.

Två glada barn sitter på en flakcykel vid Linero Torg. De vinkar till kameran. Vid cykeln står en LKF-medarbetare och ler.