Vi bryr oss

Aktiv dialog formar en ny innergård

Underhållsprojektet på Karhögstorg i Lund har pågått i drygt ett och ett halvt år och påverkat cirka 400 hyresgäster. Samtliga 163 lägenheter har fått en ny balkong och fasaden har tätats. Nu är turen kommen till innergården; ett arbete som görs i tät dialog med de boende.

Porträtt på Kristian som står iklädd en LKF-jacka. Han lutar sig mot uppstaplade lastpallar. I handen håller han ritningar över utemiljön som planeras.

– Nu känns det underbart, men 2020 har varit tufft. Både balkongrenovering och så corona på det. Men i dag skiner solen, balkongerna är klara och gården växer fram, säger Kristian Heideman.

– Processen med att skapa en ny utemiljö inleddes redan i höstas. Då hade vi en workshop med ett femtontal hyresgäster. De satt i tre grupper, på coronasäkert avstånd, och ritade sina förslag på hur de ville att innergårdarna skulle se ut. Grillplatser, pallkrageodlingar samt hårdlagda ytor med bord och stolar var genomgående önskemål, säger kundförvaltare Kristian Heideman.

Efter det mötet har externa landskapsarkitekter sett över skisserna och även tagit del av LKFs hållbara tanke om att det på gården ska gå att ”bevara vatten och äng”. I slutet av april 2021 presenterade de sitt förslag för LKF, som i sin tur visade förslaget för styrelsen i den lokala hyresgästföreningen.

– Det här med vatten och äng kommer att märkas genom att vi ska ta tillvara på dagvatten från taken och samla det i tunnor. Vatten som sedan kan användas att vattna odlingarna med. På sina håll kommer vi att låta gräset växa mer fritt och intill någon av dessa ytor ska vi även sätta upp ett insektshotell, berättar Kristian Heideman.

En lång process

Att skapa en ny innergård är en lång process. I sommar kommer de hårdgjorda ytorna att skapas. Dessutom kommer bänkar, bord, stolar, grill, staket och pallkragar att sättas på plats.

– De större planteringarna kan vi inte göra mitt i varma sommaren, det gör vi istället till hösten när vi har ett annat väder. Sen tar det ju självklart sin tid innan träd och buskar växer upp. Det här är en stor satsning för oss, som vi kommer att arbeta med under en lång tid, säger Kristian Heideman.

Genom hela renoveringsprocessen har kontakten varit tät mellan LKF, den lokala hyresgästföreningen och hyresgästerna. Det har hållits många möten och när pandemin slog till övergick merparten av informationen till att ske via anslag och information i brevlådorna.

Beröm för information

– Vi har informerat mycket och det har vi fått beröm för. Vi har också fått mycket positiv respons när de nya balkongerna nu är på plats. Att renoveringsarbetet har upplevts som jobbigt i perioder förstår jag verkligen. Men trots att många fler har vistats hemma under pandemin så tycker jag att projektet har kunnat genomföras på ett bra sätt, säger Kristian Heideman och tillägger:

– Jag försöker hela tiden vara tydlig. Jag har på många möten upprepat att det inte är jag som ska trivas här. Därför är det inte heller jag som ska bestämma vad ni som bor här vill ha för att må bättre. Vilket i sig är hela anledningen till att vi behöver ha en aktiv dialog!

Hallå där!

Hallå där Amelie Ayre, styrelseledamot i den lokala hyresgästföreningen på Karhögstorg

Hur har samarbetet mellan er och LKF fungerat under renoveringstiden?

– Det har fungerat bra. Vi har haft regelbundna bosamråd och så har vi också varit med och arrangerat informationsmöten med hyresgästerna. LKF är noga med att lyssna in oss.

Hur har ni samarbetat runt utemiljön?

– Vi var med och arrangerade en workshop i november. Det var trevligt och roligt! Jag var själv med och skissade. Trots att vi satt i tre olika grupper så var de förslag som kom fram ganska lika. Sen tog det lite tid från workshopen fram tills förslaget för gården presenterades. Här hade jag kanske önskat lite snabbare återkoppling. Men nu ska det bli intressant att se resultatet!

Porträttbild på en leeende Amelie. I bakgrunden syns byggstaket som ringar in området där utgrävning pågår framför ett av bostadshusen vid Karhögs torg.

Tack för dina svar i kundenkäten

Varje år frågar vi 3 000 slumpvist utvalda bostadshyresgäster om hur du tycker att vi som hyresvärd är. Enkäten visar att 85,6 procent av våra hyresgäster är nöjda med vår service på LKF och hela 93,8 procent kan rekommendera oss som hyresvärd. Det gör oss jätteglada att höra – stort tack för era fina betyg!

Flera av de förslag och önskemål som kommit in från våra hyresgäster handlar om trygghet, ordning och reda och hur vi bättre kan kommunicera med varandra. Tack vare dina synpunkter så kan vi skapa ett ännu bättre boende tillsammans!

I nästa nummer kommer vi att presentera några av de insatser som vi har gjort tack vare era kloka synpunkter.

93,8%

kan rekommendera oss som hyresvärd.