DIALOG

LKFs hyresgäster trivs i sitt hem – även under corona

I en oförutsägbar tid är det viktigare än någonsin att stanna upp och undersöka om man är på rätt väg. Därför skickades en enkät ut där vi ställde frågor om hur våra hyresgäster uppfattat vår service sedan pandemin bröt ut.

400 slumpvis utvalda hyresgäster i olika bostadsområden i Lund fick möjlighet att svara på frågor kring hur de uppfattat LKFs arbete under våren och sommaren, sedan covid-19 bröt ut. Tanken är att vi ska få en ögonblicksbild av läget för att ta vara på allt det vi gör bra och förbättra det vi kan.

Undersökningen som genomförs av AktivBo, är inte lika omfattande som vår årliga kundenkät, men den kan ändå ge oss en signal på vad vi behöver jobba mer med – samtidigt som den ger oss LKF:are beröm för att vi gjortHB ett bra jobb. Resultatet jämförs med ett fyrtiotal andra bostadsbolag i Sverige.

En del av undersökningen visar att våra hyresgäster fortsätter att trivas bra i sitt hem, trots pandemin. Hela 93 % trivs i hemmet, jämfört med 89 % som var snittet i Sverige.

– Vi är väldigt nöjda över det resultatet, speciellt nu när många av våra hyresgäster är hemma mer nu så känns det bra att ha fortsatt höga siffror på trivseln, menar Sandra af Forselles, fastighetschef på LKF.

Även för den totala sammanställningen för hur LKF hanterat situationen – det som AktivBo kallar krishanteringsindex, står vi oss väl i jämförelse med resten av de medverkande bostadsbolagen. Både lokalhyresgäster och bostadshyresgäster tycker att det har fungerat väl att ha LKF som hyresvärd under coronapandemin. I frisvaren går det att läsa bland annat att man uppskattar försiktighetsåtgärder och de insatser som LKF gjort. 

Mer och tydligare information om hur vi på LKF arbetar

Som i de flesta undersökningar, så finns även möjlighet till förbättring. Till exempel när det kommer till att vi skulle behöva bli tydligare i vår information kring hur vi arbetar under denna situation. En del hade funderingar kring städningen, något som är aktuellt för många i samband med pandemin.

– Vi är noga med att följa branschens rekommendationer. Men vi valde ändå att utöka frekvensen av lokalvård i våra kategoriboende, 55+, 65+ och 70+. Här bor många i riskgrupperna, så där har vi dubblat det antal gånger per vecka vi städar ytor som man ofta tar på, till exempel räcken, dörrhandtag, hissknappar, säger Sandra af Forselles.

Illustration: Orange hjärta med texten: Tack för att du svarade på vår enkät.
Två män och en kvinna står utomhus på en innergård. Alla har lkf-kläder och ler in mor kameran.
Illustration: Grönt hjärta där det står: 93% trivs i hemmet.

”Vi är väldigt nöjda över det resultatet, speciellt nu när många av våra hyresgäster är hemma mer nu så känns det bra att ha fortsatt höga siffror på trivseln.”